Avenços en el Projecte de prevenció visual de l’ACOTV

Des de l’inici d’aquest any, el grup de treball de voluntàries de l’ACOTV que col·labora en el projecte de prevenció en salut visual a les escoles ha centrat els seus esforços en el  desenvolupament de  la segona fase d’aquesta iniciativa crucial per a la salut dels nostres estudiants.

 La segona fase d’aquest projecte té com a objectiu principal proporcionar una avaluació visual objectiva i sistemàtica per detectar i catalogar possibles disfuncions visuals en els estudiants. Les nostres voluntàries, professionals  dotades d’una passió per la salut visual dels més joves, s’han desplegat en grups pels diferents centres escolars col·laboradors per dur a terme exploracions visuals en infants de diferents etapes educatives, des de l’etapa infantil fins a tercer de primària.

Gràcies als nostres cribatges visuals, realitzats amb cura i professionalitat, hem pogut identificar ràpidament casos que podrien necessitar una exploració més detallada. A més, hem avaluat més de 600 estudiants en diversos centres escolars de Catalunya, la qual cosa ens ha permès obtenir una visió global de la situació de la salut visual al territori.

És important destacar que aquesta iniciativa no només respon a una preocupació actual, sinó que també aborda una tendència preocupant: l’increment dels trastorns visuals entre els joves, en gran part atribuït a l’ús excessiu de pantalles des d’edats molt primerenques. A través del nostre treball proactiu, aspirem a mitigar aquesta tendència i a proporcionar als estudiants les eines necessàries per a una salut visual òptima.

Com a optometristes compromesos, no només abordem aquesta problemàtica de manera individual, sinó que també col·laborem estretament amb els organismes i institucions responsables de promoure la salut. Creiem fermament que la salut visual és un aspecte fonamental del procés d’aprenentatge dels nostres joves i estem dedicats a garantir que aquesta iniciativa tingui un impacte substancial en les seves vides.

En resum, el projecte de prevenció visual a les escoles de l’ACOTV està en marxa i avança amb determinació. Continuarem treballant incansablement per assegurar-nos que cada estudiant tingui l’oportunitat d’una salut visual òptima i un futur brillant.


Comparteix a les teves Xarxes Socials: