Activitats formatives de l'ACOTV

CURSOS DE FORMACIÓ OFERTS PER L'ACOTV

Maneig de lents amb pacients amb dolor

Cada cop més professionals relacionats amb la salut requereixen la intervenció d’optometristes que coneguin la relació del sistema visual amb el sistema sensoriomotor. 

Veure Curs