Participació d’associats a l’ACOTV al V Congrés de SIODEC a Toledo

Ponències i Pòsters al V Congres de SIODEC a Toledo

Els socis de l’ACOTV també han estat presents al Congrés de SIODEC amb ponències i/o pòsters molt interessants que per gentilesa de tots ells us volem compartir.

Durant els dies 18,19 i 20 de Maig, la ciutat de Toledo va acollir el V Congrés de la Societat Internacional d’Optometria del Desenvolupament i Comportament –SIODEC-.

Una cita més per a l’optometria on diferents experts de la visió i la teràpia visual conflueixen i  comparteixen coneixement científics i neurològics en rehabilitació visual.
Aquest esdeveniment, que es dur a terme cada dos anys en una ciutat diferent de l’estat Espanyol, reuneix un gran nombre de professionals de la visió i altres disciplines provinents d’ambits internacionals i nacionals entre els que trobem també una bona quota d’optometristes de l’ACOTV que donen a conèixer alguns dels seus treballs professionals en vers a la millora de l’optometria i la Teràpia Visual.

Per gentilesa dels diferents associats us compartim les seves ponències i/o pòsters presentats:

LES PONÈNCIES

PROTOCOL RUBÍ: UN INSTRUMENT INTERDISCIPLINARI PEL SCREENING DE LES DISFUNCIONS EN HABILITATS VISUALS I RENDIMENT LECTOR EN ENSENYAMENT.

Una presentació realitzada per l’associada Marta Codina juntament amb la Psicòloga i Logopeda Núria Lladó de Kantor Espai d’Atenció Psicològica que van assistir al congrés acompanyades dels altres dos components de l’equip promotor, l’optometrista Roser Villena i el membre del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació UAB, Tomas Blasco. El grup també va  presentar un pòster de la recerca. 

Les ponents van explicar als assistents en què consisteix el Protocol Rubí, un procediment interdisciplinari on conflueixen l’optometria i altres disciplines (com la psicologia, psicopedagogia o logopèdia), per a l’abordatge (cribratge i derivació) de l’alumnat amb dificultats visuals i lectores en cicle superior de Primària.

Consta de dos instruments:

  1. Una bateria de cribratge composada d’indicadors i de proves breus, unes optomètriques i altres psicopedagògiques que avaluen aspectes visuals i de rendiment lector i acadèmic. Amb els resultats s’elabora un perfil de l’alumne.
  2. Una taula de decisions per a la derivació. A partir del perfil de l’alumne, la taula de decisions estableix uns criteris per a derivar a l’alumne a un optometrista o a un altre professional amb la finalitat d’elaborar una orientació diagnòstica i un pla de tractament adequat. 

La interdisciplinarietat del protocol permet la seva administració i interpretació indistintament per part dels diversos professionals que atenen l’alumne, de manera que és interessant que dos d’aquests professionals (una optometrista i una psicòloga):

– Exposin les característiques, ús i interpretació de les proves de la bateria de cribratge pertanyents a la seva especialitat.

– Descriguin, a partir d’exemples pràctics, com establir una derivació adequada a partir de l’ús del Protocol, de manera que es comprengui com l’optometrista pot derivar a la psicòloga o un altre professional i viceversa. 

Per gentilesa de l’equip promotor d’aquest projecte, us adjuntem la ponència i el pòster exposat al Congrés. pdf Ponencia_ProtocoloRubi_SIODEC17   pdf Poster:EstudioRubi

POSTUROLOGIA I VERSIÓ PERFECCIONADA DEL TEST ULL-MÀ

La nostra associada Cati Poveda Martínez va ser també una de les ponents del recent congrés de SIODEC a Toledo. A la seva ponència títul·ladaPosturologia i versió perfeccionada del test ull-mà. Va donar nocions bàsiques del que és la Posturologia i va explicar un test d’aquesta disciplina (el test ull-mà) que ha anat millorant durant els 10 anys que l’utilitza a la seva consulta.

La Posturologia és una especialitat interdisciplinaria de l’àrea de la salut que estudia el sistema tònic postural de l’ésser humà, la seva regulació, alteracions, adaptacions i formes de tractament. És una disciplina holística en la qual és necessària la interacció conjunta amb altres professionals (bàsicament entre odontòlegs, fisioterapeutes, osteòpates, podòlegs i optometristes). 

El test ull-mà es va crear per avaluar posturalment el captor ocular i concretament per prescriure prismes actius i per constatar l’existència de la síndrome de deficiència postural (SDP). Determina si el sistema visual i el propioceptiu estan ben integrats. És una prova senzilla que qualsevol optometrista pot utilitzar per a derivar amb bon criteri a un posturòleg, però que la ponent també mostra que es pot fer servir per testar:

  • Les ulleres o LC del pacient.
  • Ulleres mal muntades (descentrades) o mal adaptades a la fisonomia del pacient (anglespantoscòpici facial).
  • La prescripció idònia davant possibles dubtes entre més d’una opció.
  • Les prescripcions especials de, per exemple, lents de potències petites, prismes bessons, microprismes… 

Per altra banda, la nostra associada constata limitacions en la realització convencional del test que podrien interferir negativament en el resultat. Això la porta a perfeccionar-lo establint una sèrie de normes clares i concises per obtenir un resultat més objectiu. 

Per gentilesa de Cati Poveda Martínez, us adjuntem la seva ponència al Congrés. pdf Ponencia_CatiPoveda_SIODEC17

ELS PÒSTERS

Els pòsters científics també van tenir presència durant aquesta V edició del Congrés de SIODEC per part d’alguns dels nostres associats.

L’associada, Anna Mestre va presentar el pòster del seu treball Final de Màster: Avaluació de l’oculomotricitat i la percepció visual en estudiants amb dificultats específiques en l’aprenentatge. L’optometrista anteriorment en el seu Treball Final de Grau va estudiar si la percepció visual pot estar correlacionada directament amb la lectura, i ara amb aquest nou treball de recerca ha completat el seu estudi amb la comparació de nens i nenes amb  problemes d’aprenentatge i els que no presenten aquests problemes d’aprenentatge.
El treball ens fa un repàs del procés neurològic en la lectoescriptura, les habilitats visuals essencials per a l’aprenentatge i els problemes d’aprenentatge com la Dislèxia i el TDAH. Aquesta lectura ens aporta eines per poder detectar a nens amb aquestes dificultats i a més corrobora els resultats obtinguts en altres estudis com ho demostra amb les seves comparacions.Trobareu el treball complet al nostre Blog, us convidem a llegir-ho! I també per gentilesa de l’Ana us adjuntem el pòster presentat al Congrés. pdf Poster_AnnaMestre

Els companys del Centre d’Optometria Revip de Girona han dissenyat un nou test per avaluar els moviments sacàdics oculars a alumnes de 5 i 6 anys. Una prova de fàcil execució, adaptada a l’etapa de la prelectura i que supera algunes de les limitacions que presenta el test DEM. El Pòster de la recerca va ser presentat per l’associat Marcel Bartumeus durant el congrés i us el compartim per gentilesa dels companys de REVIP.

pdf Poster_REVIP

També les associades Montse Augé i Marta Fransoy, professores de la Facultat d’Optica i Optometria de Terrassa van elaborar un pòster amb relació a l’Aprenentatge sensorial que ens han fet arribar per compartir-ho en aquest article, esperem que us agradi! pdf Poster_M.Auge-M.Fransoy

Els companys Enric Bach i Marta Motlló també van aprofitar l’ocasió per continuar la difusió de la nova plataforma multidisciplinaria Brain VT.

Felicitar als companys de SIODEC per l’organització d’aquest esdeveniment que una vegada més facilita als professionals de l’Optometria i la Teràpia Visuall l’oportunitat de seguir compartint i difonent nous coneixements.

Trobareu més informació del Congrés en el següent enllaç.


Comparteix a les teves Xarxes Socials: