Millorant la salut visual a través de l’acció social: El compromís de l’ACOTV

Des del 2015, l’ACOTV ha encetat una acció anual de captació de fons amb l’objectiu de donar suport a projectes d’acció social en el camp de la salut visual. Aquesta iniciativa té com a finalitat millorar la salut visual de les persones col·laborant estretament amb organitzacions i institucions dedicades a vetllar per la millora visual de les persones més necessitades.

La salut visual caldria ser abordada de manera completa, incloent-hi aspectes com la prevenció de malalties visuals, la promoció de la salut visual, l’accés als serveis d’atenció visual i la millora de la qualitat de vida per a aquelles persones que experimenten problemes visuals.

En els últims anys, l’ACOTV ha destinat els fons recaptats a través de la distribució de la loteria de Nadal, La Grossa de Cap d’Any, íntegrament al projecte solidari de salut visual del Centre Universitari de la Visió (CUV) Mirades Solidàries. Aquesta col·laboració exemplifica com una associació com la nostra pot també contribuir positivament en la vida de les persones a través de la recollida de fons i la canalització d’aquests cap a iniciatives concretes de salut visual.

L’establiment d’aliances amb organitzacions rellevants ha estat una estratègia clau per a l’ACOTV, ja que això ha contribuït a millorar l’eficàcia dels seus projectes de salut visual. A través d’aquestes col·laboracions, l’associació ha estat capaç de facilitar l’accés als serveis de teràpia visual a algunes persones més, ajudant a facilitar tractaments de teràpia visual  a aquells que, de manera habitual, podrien no tenir accés a aquest tipus de tractaments.

En una evolució significativa, des del darrer any, l’ACOTV ha decidit destinar part de les aportacions a la investigació i desenvolupament optomètric. Aquesta decisió reflecteix el compromís de l’associació amb el progrés del seu àmbit professional mitjançant el suport a la recerca. Impulsar la investigació és fonamental per millorar la comprensió del camp de l’optometria i la teràpia visual, i per desenvolupar noves estratègies que beneficiïn la salut visual de la població.

L’ACOTV, mitjançant la recaptació de 925 € en el 2022, ha distribuït aquesta contribució entre les dues àrees prioritàries: el suport als serveis de teràpia visual i la investigació i desenvolupament optomètric dut a terme des de la seva àrea de recerca. L’associació voldria mantenir aquesta acció en el temps, amb l’esperança de continuar donant suport a causes que requereixin atenció i intervenció en el futur.

Per a l’ACOTV, la implementació d’aquestes petites accions socials en projectes de salut visual es tradueix en un compromís constant per aconseguir un impacte significatiu en la millora de l’accés als serveis de teràpia visual per a totes les persones que ho necessiten. Així mateix, mitjançant la recerca, l’associació busca contribuir a la sensibilització sobre la importància de mantenir una visió saludable i promoure nous escenaris on la teràpia visual és una peça clau. 


Comparteix a les teves Xarxes Socials: