AVALUACIÓ DE L’OCULOMOTRICITAT I DE LA PERCEPCIÓ VISUAL EN ESTUDIANTS AMB DIFICULTATS ESPECÍFIQUES DE L’APRENENTATGE

L’optometrista Anna Mestre, ja ens va presentar un TFG en el que va estudiar si la percepció visual pot estar correlacionada directament amb la lectura i ara l’ha completat amb aquest TFM amb el que ha comparat als nens i nenes  amb problemes d’aprenentatge amb els que no presenten aquests problemes d’aprenentatge.

El seu treball de recerca ens fa un repàs del procés neurològic en la lectoescriptura, les habilitats visuals essencials per a l’aprenentatge i els problemes d’aprenentatge com la dislèxia i el TDAH. Tanmateix, aquesta lectura ens aporta eines per poder detectar a nens amb aquestes dificultats i a més corrobora els resultats obtinguts en altres estudis com ho demostra amb les seves comparacions.   

Objectiu

Determinar si existeixen diferències significatives entre un grup d’alumnes que està diagnosticat de problemes d’aprenentatge i un grup d’alumnes que no presenta problemes d’aprenentatge en les habilitats visuals d’oculomotricitat fina, percepció visual i integració inter-hemisfèrica, i també en la velocitat lectora i la velocitat grafomotora.

Mètode

S’han realitzat cribratges a quatre escoles diferents de la província de Barcelona. A destacar que la gran part de la mostra d’alumnes amb problemes d’aprenentatge s’ha obtingut de l’escola El Brot (escola en la que cursen estudis nens i nenes amb dificultats en l’aprenentatge). La mostra a examinar ha estat de 218 nens i nenes del cicle superior de Primària, 5è i 6è, i el primer cicle d’ESO, 1r i 2n.

Resultats

Es van fer proves on es valorava la funció visual i salut ocular, l’eficàcia visual (acomodació, binocularitat i motilitat).

Es va valorar la percepció visual amb el TVPS (Test of Visual Perceptual Skills), de les habilitats d’automoticitat viso-verbal i oculomotora mitjançant el test DEM (Development Eye Movements) , de la velocitat lectora amb el test Galí, de la velocitat grafomotora amb el test Wold i la integració inter-hemisfèrica mitjançant la figura universal.

En aquest treball es van tractar les dades recopilades amb les proves relacionades amb la lectoescriptura, les habilitats de la percepció visual i la integració inter-hemisfèrica.

Conclusions

Un cop recopilats els resultats obtinguts dels diferents test que s’han examinat, s’observa que hi ha una semblança amb els obtinguts en altres treballs en el quals defineixen que els nens i nenes amb dificultats d’aprenentatge com la Dislèxia i el TDAH presenten valors significativament més baixos en les habilitats visuals que el grup d’alumnes sense problemes d’aprenentatge excepte en l’avaluació de la integració inter-hemisfèrica.

Llegiu el TFM complet

Presentació elaborada per Rocio Villena Requena
Diplomada en Òptica i Optometria
Màster en Optometria i Ciències de la Visió
Membre de l’ACOTV


Comparteix a les teves Xarxes Socials:

Deixa un comentari