Reunió Junta ACOTV

Trobada semestral Junta Directiva

El passat 12 de desembre els membres de la Junta Directiva de l’ACOTV van realitzar la jornada de treball semestral per abordar les diverses qüestions generals de l’associació.

Durant la sessió, en la qual, com és habitual en les trobades periòdiques de la Junta Directiva, es posen en comú les valoracions  de les accions i activitats dutes a terme durant l’últim període  i s’analitzen les noves necessitats i actuacions que caldrà implementar en un futur pròxim.

Tot i la incertesa general de l’actual context social, que fa fluctuar constantment les possibles previsions d’aquests últims anys, la junta valora en conjunts molt positivament la progressió de les accions realitzades des de l’associació i els resultats d’aquestes.

Es destaca principalment la necessitat de treballar en l’actualització de la línia formativa de l’entitat on la formació en línia va guanyant cada dia més presència i implica noves necessitats de servei i gestió.

Tanmateix, es remarca l’elevada participació en les últimes accions col·lectives i el treball dels diversos grups interns de l’entitat que mantenen un gran dinamisme i implicació.


Comparteix a les teves Xarxes Socials: