La necessitat d’un diagnòstic complet

Qùe fem quan un nen va malament a l’escola?

Sílvia Edo, d’EDO Òptics, membre de l’ACOTV i optometrista especialista en visió infantil i teràpia visual, va organitzar una xerrada interdisciplinària sobre com millorar el rendiment escolar dels infants a El Vendrell.

Van assistir més de cent persones, molts d’ells pares i mares i professionals del món de l’ensenyament.

L’acte va comptar amb la participació del doctor Jordi Catalán, reconegut especialista en desenvolupament infantil a Catalunya. Per poder realitzar la taula rodona interdisciplinària de la jornada «Què fem quan un infant va malament a l’escola» es va comptar amb la participació de la metgessa Juliana Vidal, especialista en pediatria de l’Hospital Sant Joan de Déu i professional de referència al Vendrell; Mercè Solé, mestra especialista en educació infantil i primària i en intervenció psicopedagògica integral de les dificultats d’aprenentatge; Anna Prunera, logopeda especialitzada en el tractament de nens i adults amb trastorns i dificultats de llenguatge; Jordi Catalán i Silvia Edo.

La importància d’un diagnòstic complet, amb reconeixements visuals i auditius

Durant la sessió es va voler destacar la necessitat de realitzar valoracions diagnòstiques completes als infants amb dificultats d’aprenentatge. Unes valoracions que haurien d’incloure sempre una anàlisi visual fet per optometristes per assegurar si la ruta visual del nen o nena és adequat o no al seu desenvolupament: si la via d’entrada d’informació a través dels ulls és òptima, la informació arriba sense interrupcions i és ben interpretada pel cervell. Les revisions visuals completes verifiquen si hi ha o no capacitat per enfocar, si hi ha o no una bona flexibilitat de vergències i permet descartar la presència d’insuficiència de convergència… Si es complementa amb una valoració auditiva del pacient, ens assegurem que les dues vies sensorials de major entrada d’informació al cervell, estan en perfecta coordinació.
Amb aquest diagnòstic més complet (anàlisi visual i auditiu) es podria evitar errors d’etiquetatges a infants que comporten un desgast emocional tant al nen o a la nena com també a les seves famílies.

Des de la taula de debat es va coincidir que cal una feina més interdisciplinària on encara moltes vegades s’omet l’optometrista. Possiblement per desconeixement d’aquesta disciplina i, fins i tot, de la importància del bon funcionament de la ruta visual.

Per tant, Sílvia Edo va recomanar que “Abans de fer un diagnòstic d’una deficiència, dificultat o trastorn cognitiu o conductual d’un infant, caldria assegurar que les rutes visual i auditiva, que són les vies d’entrada d’informació al cervell, funcionen correctament.” Aquesta valoració de la ruta visual l’ha de fer un òptic optometrista especialitzat en visió binocular i teràpia visual.

De l’estat maduratiu de l’infant dependà l’aprenentatge de la lectura

Moltes famílies prenen com a indicatiu de si els seus fills tenen dificultats d’aprenentatge si aquests saben llegir o no per l’edat que tenen. Sílvia Edo recalca que no és tan important l’edat del nen o nena o el curs escolar com del seu estat maduratiu. “Cada nen té un ritme d’evolució dels seus aprenentatges i de les seves connexions cerebrals”, diu l’optometrista. “Entre els sis i set anys és quan la majoria dels infants haurien de tenir el seu sistema visual consolidat, un desenvolupament motor i nerviós òptim, la lateralitat estructurada. Però la pressió social fa que moltes vegades s’exigeixi massa als nens i nenes i no es té en compte el ritme individual de cada infant.

Saber llegir per ser lliure

Per a qualsevol persona és cabdal poder realitzar una lectura comprensiva. És el pas entre la parla i l’expressió escrita. Dominar les tres fases de comunicació: parlar, llegir i expressar-se amb l’escriptura és essencial per poder desenvolupar una millor comunicació amb un mateix i amb l’entorn. A més a més, “poder llegir dona llibertat, poder interpretar el món, l’entorn que ens envolta. “diu Sílvia Edo.

Canvi d’hàbits i estimulació

Durant la sessió també es va parlar que quan es detecta una dificultat de la capacitat visual funcional, l’optometrista aplica tècniques i recursos a través de la teràpia visual, que ajuden a l’estimulació de les capacitats dels infants. Amb l’objectiu de canviar els hàbits adquirits perjudicials i exercitar de nous. Reeducar i donar eines, per reforçar les debilitats a través de teràpia visual, exercicis psicomotrius i de lateralitat.

Cuidar-se la salut visual com a un hàbit més

Per últim, també es va recordar que tothom, infant i adult, pot estimular les seves capacitats visuals, no cal tenir una dificultat prèvia. De fet, hauria de ser un hàbit realitzar alguns exercicis diaris o bones pràctiques preventives per mantenir la salut visual a to. Un hàbit que ja està molt generalitzat amb la salut bucal però no en la visual. I ara encara es fa més necessari, ja que, segons Sílvia Edo, hi ha “un ús exagerat dels dispositius electrònics que obliga a forçar molt la visió a curta distància”.

Aquesta jornada ha format part del programa municipal de xerrades de l’Escola de Mares i Pares del Vendrell i compta amb la col·laboració de l’ACOTV, Associació Catalana d’Optometria i Teràpia Visual, i amb el suport del COOOC,Col·legi Oficial d’Òptics i Optometristes de Catalunya.

Podeu veure alguns moments de la Jornada aquí:


Comparteix a les teves Xarxes Socials: