PLOBLEMES VISUALS

Els problemes visuals que condicionen una pobra eficàcia visual són:

Errors refractius: Són els més fàcils de detectar. Alteren la normal agudesa visual (AV) a causa de factors estructurals de l’ull ( longitud axial, curvatura corneal) o de l’envelliment del cristal·lí. Es classifiquen en:

 • Miopia
 • Hipermetropia
 • Astigmatisme
 • Presbícia

Alteracions de la binocularitat: Per què hi hagi una bona binocularitat (treball conjunt d’ambdós ulls), les imatges que arriben al cervell han de ser com més semblants millor per poder fusionar-se i ser percebudes com una única imatge. El fet que les imatges siguin una mica diferents, permet la percepció en tres dimensions (3D o estereòpsia). Les alteracions de la binocularitat es classifiquen en tres tipus:

 • Disfuncions binoculars
 • Ambliopia
 • Estrabisme

Disfuncions de la motilitat ocular: El desenvolupament visual i el motor estan molt relacionats, sobretot pel que fa al control dels moviments oculomotors que és fonamental per analitzar la informació visual. Per això es requereix una bona integració funcional i anatòmica dels músculs oculars, que depèn d’una adequada coordinació binocular i del fet que tinguin una correcta innervació i una anatomia normal.

Hi ha tres tipus de moviments oculomotors:

 • Fixació
 • Seguiment visual
 • Sacàdic visual

Problemes acomodatius: Quan la capacitat d’enfocament es veu alterada podem trobar mals de cap, baix rendiment en la lectura, tendència a la miopia, etc. Les disfuncions més habituals que provoquen aquests problemes són:

 • Insuficiència acomodativa
 • Excés acomodatiu
 • Inflexibilitat acomodativa

Dificultats en les habilitats de percepció visual: Les habilitats de percepció visual són les que ens permeten reconèixer el que veiem i interpretar ho correctament en funció de les nostres experiències prèvies. En les activitats quotidianes cal un adequat processament visual i una bona integració visuomotora.

La percepció visual, es caracteritza principalment per les següents 7 habilitats:

 • Discriminació visual
 • Memòria visual
 • Relació visuoespacial
 • Constància de forma
 • Memòria seqüencial
 • Figura – fons
 • Tancament visual

L’òptic optometrista té ple coneixement d’aquestes habilitats i disposa dels tests per valorar-ne i diagnosticar-ne l’estat,i, en el cas que estiguin afectades, recomanar-ne el tractament mitjançant la teràpia visual.


Comparteix a les teves Xarxes Socials:

Altres Articles d'Interès

La Visió

La visió és la capacitat que té el nostre cervell per entendre allò que els ulls veuen. Dels cincs sentits,

Llegir més »