La Visió

La visió és la capacitat que té el nostre cervell per entendre allò que els ulls veuen.

Dels cincs sentits, la visió és per defecte la principal entrada d’informació al cervell. El fet que hi hagi alteracions a la via visual condiciona diferents aspectes de la conducta de la persona. El gust, l’olfacte, la postura, les habilitats manuals i l’oïda canvien en funció de la visió.

En l’àrea socio personal, la visió hi té un gran paper. Segons el gestos podem interpretar d’una manera o altra una conversa. Mirem la cara de l’interlocutor per entendre millor el que ens diu, ja que la lectura dels llavis arriba abans al nostre còrtex visual que les ones sonores a l’àrea auditiva.

L’òrgan receptor de la visió és l’ull, per on entra la informació i es conduïda a diferents àrees del cervell, i en aquestes àrees intervenen altres entrades sensorials, com són l’equilibri i el sistema vestibular, que ens ajuden a interpretar el que veiem.

Hi ha una interrelació entre visió i acció. En un sistema que funciona normalment, la visió és la que guia el sistema motor. Si hi ha un desajust entre la percepció visual de l’espai i la realitat, hi haurà una descoordinació a nivell motriu. Tindrem errades a l’hora d’agafar objectes, dificultats en fer esport…


Comparteix a les teves Xarxes Socials:

Altres Articles d'Interès

La Visió

La visió és la capacitat que té el nostre cervell per entendre allò que els ulls veuen. Dels cincs sentits,

Llegir més »