Celebrada l’Assemblea General 2022 de l’ACOTV

Durant la trobada anual de socis, i seguint l’ordre del dia establert, es va aprovar la Memòria i els comptes de l’exercici 2021, així com els pressupostos del 2022, que es van presentar i comentar a tots els associats assistents.

Les assemblees anuals són una molt bona ocasió perquè els associats es posin al dia de com funciona la part més operativa de l’entitat i coneguin de primera mà tota la labor que es desenvolupa des de la Junta Directiva i les comissions de treball.

Gràcies a les diferents intervencions i explicacions dels companys i companyes implicats, tots els membres interessats poden ampliar i consultar durant aquestes reunions tota aquella informació que el grup directiu posa a l’abast de tothom. A més, aquestes trobades anuals signifiquen pel grup una gran oportunitat per visualitzar l’acció que s’impulsa des de la base associativa, les reunions de treball, organització d’activitats i altres esdeveniments que es coordinen amb la col·laboració dels diferents grups de treball formats per els membres voluntaris que formen part de l’ACOTV.

Cada vegada són més les persones que una vegada informades s’engresquen a sumar-se a les noves propostes o a impulsar amb més força les ja existents. És per això que dedicar un espai per conèixer millor la nostra associació és un exercici que permet al grup d’interès, els associats i els nous associats, poder alinear valors i objectius per continuar treballant col·lectivament en les noves necessitats i expectatives que es generen constantment al nou entorn professional.


Comparteix a les teves Xarxes Socials: