Nou estudi de l’Àrea de Recerca de l’ACOTV

El grup de treball de l’Àrea d’Investigació de l’ACOTV es posa en marxa una altra vegada amb un nou estudi per aportar reconeixement a la nostra professió i evidència científica en la nostra pràctica diària.

L’estudi que es vol iniciar s’anomena “Avaluació de la visió binocular mitjançant Vectograma Quoits®”.

Els vectogrames són una eina molt utilitzada en la pràctica clínica optomètrica per al tractament de disfuncions de la visió binocular i/o acomodativa, ja que proporcionen informació molt valuosa sobre la funció del sistema visual. Ens permeten mesurar l’habilitat, el rang de vergències i l’estat de visió binocular. Aquest estudi té l’objectiu de determinar si l’ús dels vectogrames Quoits® pot esdevenir una eina utilitzada en el gabinet optomètric com a instrument de mesura en el diagnòstic i la valoració del sistema binocular. 

Es vol desenvolupar un protocol d’avaluació estandarditzat amb Vectograma Quoits®. Aquest estudi serà multicèntric amb pacients majors de 12 anys. Es realitzaran valoracions en les quals es compararan els resultats obtinguts amb el test de vectograma Quoits® i amb altres test optomètrics, amb la capacitat lectora i la presència de símptomes. 

S’entregarà un qüestionari en el què s’obtindrà una puntuació determinada segons els símptomes que presenti el pacient diàriament. L’avaluació optomètrica consistirà en la realització de diverses proves binoculars i acomodatives, la valoració del test DEM i, finalment, valorarem la incomoditat, la percepció de l’efecte SILO, la supressió i els rangs de convergència i divergència amb el test Vectograma Quoits®. 

Actualment, el projecte es troba a l’espera d’obtenir l’autorització del comitè ètic abans no es pugui dur a terme.


Comparteix a les teves Xarxes Socials: