Col·laboració en acció social

Signem un conveni de col·laboració amb Etnia Barcelona

L’Associació Catalana d’Optometria i Teràpia Visual i la Fundation Etnia Barcelona signen un conveni per col·laborar en la millora de la salut visual de menors sense recursos.

Una vegada finalitzats els diferents contactes entre ambdues organitzacions, iniciats l’últim trimestre del 2017, el passat dimarts, 6 de març a Terrassa, la representant de la Fundació Etnia Barcelona, Aitana Modolell i la presidenta de l’ACOTV, Paula Pintor van signar el conveni de col·laboració al programa “Et mirem als ulls”.

Un projecte local impulsat per la Fundació Etnia Barcelona per millorar la salut visual dels nens i nenes més vulnerables de Catalunya, amb el que ja col·laboren altres entitats Vision For Life d’Essilor i el Centre Universitari de la Visió de la UPC (CUV).
El projecte posa el focus en la salut visual dels menors amb situació de risc i vol sensibilitzar a la població de la importància de la cura de la visió dels més petits per tal d’evitar el fracàs escolar i millorar la seva qualitat de vida.
Des de l’ACOTV l’objectiu d’aquesta col·laboració en la millora de la salut visual dels menors sense recursos del projecte de la Fundació Etnia Barcelona es centrarà en facilitar l’accès a tractaments de Teràpia Visual a través de la participació dels membres professionals de l’optometria.

El conveni, estableix les bases de col·laboració per a que el col·lectiu de persones ateses pel programa et mirem als ulls que promou la Fundació pugui beneficiar-se per part del col·lectiu de l’ACOTV oferint tractaments de Teràpia Visual a preus reduïts als nens que el requereixin prèvia prescripció del optometrista professional. Ambdues organitzacions s’han compromès a destinar uns imports dels seus pressupostos 2018 en concepte de beques de Tractaments d’eficàcia visual que seran complementats a la vegada per les aportacions del temps voluntari dels especialistes dins del programa.

Per un correcte seguiment del desenvolupament d’aquest conveni de col·laboració s’ha constituït un equip de treball mixte format per personal tècnic de la Fundació Etnia Barcelona i de l’ACOTV. Per part de l’ACOTV la persona responsable del seguiment serà Olga Balbuena Fernández actual responsable de l’àrea d’Accions Socials de l’entitat i tresorera.

Per a l’ACOTV aquesta és una oportunitat per col·laborar professionalment a través dels seus membres en projectes d’Acció Social i incorporar l’especialitat de la Teràpia Visual en propostes de millora de la Salut Visual a col·lectius d’infants i joves amb dificultats per accedir a una atenció visual adequada.


Comparteix a les teves Xarxes Socials: