El curs del 4t Trimestre del 2019

Entendre les diferències entre les proves clàssiques serà important per a millorar les nostres mesures en la pràctica professional.
 P. Tacconella

Un ponent amb reconeguda trajectòria

El ponent del curs de Dificultats Visuo cognitives, l’optometrista Paolo Tacconella, aborda com millorar l’eficàcia i l’eficiència en les mesures de binocularitat durant el curs del 4t Trimestre 2019 que es va dur a terme el passat 30 de Novembre i 1 de Desembre a les instal·lacions de la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa organitzat per l’ACOTV.

Tacconella és un reconegut optometrista italià que des de finals dels anys 80 està implicat en optometria del desenvolupament i entrenament visual. Actualment treballa majoritàriament en les dificultats visuo-cognitives de nens amb problemes d’aprenentatge i adults amb disfuncions de la integració de l’equilibri (cinetosi visual).

Durant l’activitat formativa

L’activitat formativa va abordar la qüestió amb relació a com algunes de les proves utilitzades en optometria poden ser considerades com tests del rendiment habitual i algunes altres com a tests de rendiment màxim. Comprendre les diferències entre uns i altres facilita assignar la importància adequada als tests que utilitzem en el dia a dia de la pràctica clínica optomètrica.

El programa formatiu va permetre als optometristes aprendre millor a desenvolupar aspectes com determinar la magnitud de la supressió central durant l’avaluació de la visió binocular, conèixer que els tests de “flexibilitat” són en realitat de funció relativa i també a diferenciar entre l’avaluació de rendiment habitual i l’avaluació de rendiment màxim en optometria.

Segons Tacconella és possible millorar l’eficàcia i l’eficiència de les mesures optomètriques binoculars modificant les característiques psico-físiques dels optotips que es fan servir en els procediments de diagnòstic. Quan s’avalua en l’àmbit binocular, és important tenir en compte la presència de supressions centrals.


Comparteix a les teves Xarxes Socials: