El patronat de la FOOT

L’Assemblea del Patronat de la FOOT 2020 

Un any més, abans de finalitzar l’exercici en curs participem en l’assemblea general del Patronat.

La sessió d’aquest any es va dur a terme el passat 2 de desembre. Enguany, com és ja habitual en aquests últims mesos a causa de les mesures de salut, la reunió es va realitzar en línia i l’ACOTV va participar-hi  amb l’assistència de l’optometrista Silvia Edo com a representant de l’entitat.

Algunes de les actuals línies de treball prioritàries del Patronat, que de manera resumida podríem anomenar, serien: 

D’una banda, l’evolució del projecte del Segell de Qualitat, en el qual s’aposta per un sistema més àgil, que faciliti a l’òptic optometrista derivar els pacients directament a l’oftalmòleg.

L’any 2017 es va realitzar la primera prova pilot amb el servei d’oftalmologia de l’Hospital de Terrassa, al qual  els  professionals del Patronat que hi van participar van remetre pacients. La bona acceptació d’aquesta iniciativa per part dels òptics optometristes, els oftalmòlegs i els usuaris participants ha encoratjat a voler estendre-la a altres àrees d’influència i per aquest motiu s’han iniciat nous contactes amb els responsables del Departament de Salut.  

Actualment s’estan buscant altres hospitals públics de l’àrea de Barcelona per donar continuïtat a l’experiència realitzada en la prova pilot a la zona del Vallès Occidental.

D’altra banda, i com a novetat, la FOOT va presentar el Curs de direcció de projectes en òptica i optometria, que és previst que comenci l’1 de febrer del 2021.

En resposta a les noves necessitats dels professionals de la salut visual, aquest curs contribueix a millorar la seva formació complementària en una àrea clau per al seu èxit professional i el de les organitzacions on desenvolupen la seva activitat.

  L’ACOTV col·labora actualment de forma activa en dues de les iniciatives del Patronat:

Anualment es premia un òptic optometrista amb una trajectòria professional contrastada per la seva implicació professional. Aquest any es va lliurar el guardó el passat 7 d’octubre, en una sessió en línia, a la professora Padmaja Sandaridurg, del Brien Holden Institute School of Optometry and Vision Sciences (Sydney, Austràlia). Es va reconèixer el seu treball sobre la prevalença de la miopia. Durant l’esdeveniment es va presentar la nova imatge del PIOA.

  • El projecte social del Centre Universitari de la Visió (CUV) “Mirades Solidàries“. Veure més informació sobre aquest projecte.

Ja fa uns anys que el Patronat porta a terme una iniciativa inèdita a tot l’Estat, que ha estat capaç d’impulsar projectes pioners per al desenvolupament de la professió i del sector. Això ha estat possible gràcies al compromís i la construcció d’una sòlida relació de confiança entre les organitzacions que integren el Patronat de la FOOT.


Comparteix a les teves Xarxes Socials: