El curs del 4t Trimestre del 2019

Entendre les diferències entre les proves clàssiques serà important per a millorar les nostres mesures en la pràctica professional.
 P. Tacconella

Un ponent amb reconeguda trajectòria

El ponent del curs de Dificultats Visuo cognitives, l’optometrista Paolo Tacconella, aborda com millorar l’eficàcia i l’eficiència en les mesures de binocularitat durant el curs del 4t Trimestre 2019 que es va dur a terme el passat 30 de Novembre i 1 de Desembre a les instal·lacions de la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa organitzat per l’ACOTV.

Tacconella és un reconegut optometrista italià que des de finals dels anys 80 està implicat en optometria del desenvolupament i entrenament visual. Actualment treballa majoritàriament en les dificultats visuo-cognitives de nens amb problemes d’aprenentatge i adults amb disfuncions de la integració de l’equilibri (cinetosi visual).

Durant l’activitat formativa

L’activitat formativa va abordar la qüestió amb relació a com algunes de les proves utilitzades en optometria poden ser considerades com tests del rendiment habitual i algunes altres com a tests de rendiment màxim. Comprendre les diferències entre uns i altres facilita assignar la importància adequada als tests que utilitzem en el dia a dia de la pràctica clínica optomètrica.

El programa formatiu va permetre als optometristes aprendre millor a desenvolupar aspectes com determinar la magnitud de la supressió central durant l’avaluació de la visió binocular, conèixer que els tests de “flexibilitat” són en realitat de funció relativa i també a diferenciar entre l’avaluació de rendiment habitual i l’avaluació de rendiment màxim en optometria.

Segons Tacconella és possible millorar l’eficàcia i l’eficiència de les mesures optomètriques binoculars modificant les característiques psico-físiques dels optotips que es fan servir en els procediments de diagnòstic. Quan s’avalua en l’àmbit binocular, és important tenir en compte la presència de supressions centrals.


Compártelo en tus Redes Sociales: