EFECTES DEL CONTRAST I EL COLOR DE FONS EN ELS MOVIMENTS OCULARS I LA RESPOSTA ACOMODATIVA DURANT LA LECTURA

Us deixem un Treball Final de Màster  realitzat per Ainhoa de Castellarnau Roca al juny del 2016, i dirigit pels professors de la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa: Rosa Borràs, Elvira Perís i Joan Carlos Ondategui.

RESUM TREBALL FINAL DE MÀSTER EN OPTOMETRIA I CIÈNCIES DE LA VISIÓ

Objectiu

Estudiar l’efecte del contrast i del color de fons en els moviments oculars i en la resposta acomodativa durant la lectura.

Mètode 

S’avaluen un total de 25 subjectes per estudiar la motilitat ocular i un total de 20 subjectes per avaluar la resposta acomodativa. La motilitat s’avalua mitjançant un eye tracker (Eye link 1000 plus) i la resposta acomodativa mitjançant un autorefractometre de camp obert (Wam 5500). S’utilitza un total de 7 textos amb diferents condicions de contrast (alt, mig, baix i invertit) i de color de fons (blanc, blau i groc).

Resultats

Quan es modifica el contrast apareixen diferències estadísticament significatives en l’amplitud de les fixacions (p<0,01) que disminueixi en condicions de contrast mig, baix, i invertit i una tendència a augmentar la duració dels sacàdics en condicions de contrast invertit (p=0,058). Quan es modifica el color de fons també es veu alterada la motilitat ocular en l’amplitud de les fixacions que disminueix tant en fons groc com blau (p<0,01), el número de sacàdics que augmenta tant amb el fons groc com blau (p<0,01), la duració (p<0,01) i l’amplitud (p<0,01) dels sacàdics augmenta en el fons blau mentre que la seva velocitat disminueix i, finalment, la freqüència dels sacàdics per segon en fons groc augmenta (p<0,01). En canvi no s’han trobat diferències estadísticament significatives entre la resposta acomodativa i l’ús de textos de diferents contrast ni amb canvis en el color de fons.

Conclusions

Les característiques del text, contrast i del color de fons, durant la lectura influeixen en diversos paràmetres de la motilitat ocular fent que aquests moviments siguin menys precisos. Aquest efecte és màxim en condicions de contrast invertit i en condicions de fons blau. Aquestes condicions, en canvi, no afecten a la resposta acomodativa durant la lectura.

Llegir l’estudi complet:

Presentació elaborada per Rocio Villena Requena
Diplomada en Òptica i Optometria
Màster en Optometria i  Ciències de la Visió
Membre de l’ACOTV


Comparteix a les teves Xarxes Socials:

Deixa un comentari