Avaluació visual en infants amb necessitats educatives especials

El curs del segon semestre

La ponent, d’una forma molt entenedora, ens ha mostrat les diferents opcions que tenim a l’hora d’afrontar amb èxit una avaluació en aquests pacients. 

Aquesta formació ha seguit amb la metodologia en línia, a través de la qual s’han ofert 8 hores lectives de formació en optometria pediàtrica. Durant les dues sessions, de 4 hores cadascuna, s’ha intercalat l’exposició teòrica de la ponent, juntament amb activitats interactives, demostracions i casos clínics en els quals s’han presentat diferents proves optomètriques.

També s’han abordat els procediments i protocols a seguir, amb contrastada evidència científica, incloent-hi moltes idees per crear la millor comunicació amb els pacients des del primer moment en què sol·liciten una avaluació, fins als posteriors seguiments que es poden dur a terme en el futur.
Aquesta població té un alt percentatge de patir més alteracions visuals i el seguiment, al llarg del seu creixement, és clau per poder adquirir el màxim d’habilitats possibles. 

Des de l’ACOTV vetllem per oferir formació innovadora i d’interès per al col·lectiu d’optometristes. 


Comparteix a les teves Xarxes Socials: