Deteccions Visuals a Lleida

Aquest mes d’abril han començat les deteccions visuals a 1.015 alumnes de P-3 fins a quart d’ESO de les escoles i instituts del barri la Mariola de Lleida.

 Amb l’objectiu de detectar possibles problemes de visió que puguin afectar el seu rendiment acadèmic.

Aquesta acció és fruit de l’acord entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Col·legi d’Òptics i Optometristes de Catalunya mitjançant el seu delegat territorial de Lleida. Les quatre optometristes  que porten a terme aquesta iniciativa, becades amb la subvenció rebuda del COOOC, són associades de l’ACOTV : Núria Baldrich, Araceli Garcia, Laura Vicens i Gemma Viera, així com també el delegat de Lleida del COOOC Juan Carlos Viñuela, encarregat de fer les xerrades informatives de l’activitat tant als professors com als inspectors de la zona.

Les proves emprades són per detectar alteracions en la qualitat de la visió, alteracions de l’eficàcia visual i alteracions en el processament de la informació visual.

Saben que en una detecció no es pot aprofundir com en una avaluació optomètrica completa, si que està pensada per determinar en quin nivell visual es troba l’alumne i donar-li possibles solucions quan es trobin alteracions visuals significatives.

En el cas d’alumnes que necessitin intervenció s’ha fet acords amb Creu Roja i la Fundació Visió per cobrir les despeses amb les famílies que no disposin de recursos econòmics.

Amb els resultats i l’estudi de les dades obtingudes es pretén demostrar la necessitat de la figura de l’òptic-optometrista dins dels centres educatius.


Comparteix a les teves Xarxes Socials: