Un nou grup de treball

Grup de treball sobre protocols

S’elabora un recull informatiu amb totes les referències d’interès a consultar per a  la represa de l’activitat després de l’epidèmia de la Covid-19.

Com a resultat de les diferents propostes realitzades durant les videoconferències entre socis i sòcies que es van dur a terme el mes d’abril, a principis de maig es formava un grup de treball Covid-19 compost  per sòcies de l’ACOTV i les membres de la Vocalia de Prevenció, Visió Infantil  i Teràpia Visual del COOO,  amb la finalitat d’elaborar un document  que resumís els aspectes concrets considerats d’utilitat per a la represa de l’activitat professional als centres optomètrics amb les mesures pertinents.

Facilitar l’accés a la informació

Des del grup es van analitzar els protocols, manuals i guies amb diferents consells generals elaborats des de les entitats i organismes representatius de la professió, i, fent valdre la feina realitzada per tots ells, es va elaborar un resum que en facilités la consulta. pdf Recull Informatiu Protocols Covid-19

D’altra banda, el grup també va elaborar un document propi dirigit específicament als professionals interessats a complementar la informació referent a altres disciplines que intervenen de forma interdisciplinària en l’àmbit de l’optometria, cobrint així la demanda realitzada per alguns socis i sòcies. pdf Recomanacions altres disciplines


Comparteix a les teves Xarxes Socials: