Trobada Pedagògica a Girona 2016

La setmana següent de la Trobada Pedagògica  a Lleida, va ser Girona el nou destí per dur a terme la trobada “Visió i Matemàtiques” amb la col·laboració de l’ICE de la UdG.

En aquesta nova edició de trobades pedagògiques  per a professionals de l’educació i la sanitat  a terres gironines van ser les companyes, Ana Garcia i Mercè Segarra les que van apropar els coneixements amb relació a  la part de Visió. Des de la part optomètrica es va fer un repàs dels requisits visuals per aprendre a llegir i aprendre el concepte de número, així com explicar els requisits visuals per llegir, per aprendre i calcular sense comptar.

A continuació el professor de Didàctica de les Matemàtiques de la Universitat de Girona (UdG), Àngel Alsina, va compartir amb els assistents la competència matemàtica i el sentit numèric a les primeres edats.  Aportant algunes propostes de com s’ha de treballar la competència matemàtica a l’aula d’infantil i primària  i quins recursos i estratègies ajuden per treballar el sentit numèric a l’aula.

La sessió va finalitzar amb una posada en comú dels coneixements compartits de forma interdisciplinària i que permet complementar la formació dels professionals davant de les diferents dificultats d’aprenentatge dels més petits.


Comparteix a les teves Xarxes Socials: