TREBALL FINAL DE GRAU

Millora de les habilitats d’integració viso-auditiva amb un programa de teràpia visual preventiva

Treball Final de Grau realitzat per Marta Sarra Pou
Directora: Marta Fransoy Bel

Ens trobem que avui dia a les escoles hi ha nens que presenten dificultats d’aprenentatge i sovint estan relacionats amb el sistema visual.

Aquestes dificultats es veuen reflectides en el seu rendiment escolar, pel fet que els nens entre 6-7 anys es troben en l’edat de llegir per aprendre i normalment no han assolit totes les habilitats que ajuden a realitzar un aprenentatge eficaç. S’ha de determinar si l’origen d’aquesta dificultat és visual, auditiu o motor, per aquest motiu en el treball que es presenta, l’autora vol comprovar si es produeix una millora en les habilitats d’integració visual i auditiva després de dur a terme un programa de teràpia visual preventiva viso motora.

Objectiu

Demostrar que realitzar una teràpia visual preventiva redueix els casos de nens en edat escolar amb problemes d’aprenentatge.

Mètode

Es va escollir l’escola Roser Capdevila de Terrassa per dur a terme aquest treball. Es van fer revisions visuals i auditives abans i després de realitzar el programa de teràpia per així veure si realment existeix una millora una vegada realitzades les sessions pertinents. La mostra va ser de 72 alumnes, dels quals 40 eren nens i 32 nenes, les avaluacions prèvies, que es van realitzar en una aula de l’escola; van consistir en els tests AVIT, VADS, DEM, de velocitat lectora en català i en castellà i habilitats visuals.

Resultats

Un cop acabat el programa de teràpia preventiva que constava de quatre fases, es va realitzar de nou una avaluació amb les mateixes proves, es van trobar una millora de resultats en els tests AVIT i VADS, igual que en el DEM es va veure una disminució general del temps horitzontal, amb una mitja d’uns 110,5 s abans de la teràpia i uns 85,58 s després d’aquesta. L’anàlisi de la velocitat lectora també es va veure millorada tant en català com en castellà, els alumnes presentaven un temps de lectura reduït.

Conclusions

A causa dels bons resultats trobats en les avaluacions realitzades després del programa de teràpia, es pot afirmar que el programa ha millorat les habilitats motrius i les d’integració viso-auditiva. És important que els nens passin per totes les fases de desenvolupament, per tal d’assolir correctament les habilitats necessàries per continuar el seu procés d’aprenentatge. Com a optometristes hem de ser capaços de detectar aquest dèficit i construir un programa de teràpia que els hi doni les eines necessàries per aconseguir l’èxit escolar. Hem vist que unes sessions de teràpia visual han pogut millorar els resultats de les seves habilitats, per tant estaria bé que a les escoles es proposi la realització de sessions preventives per tal de detectar problemes visuals, auditius o motrius i així tenir l’oportunitat de millorar el procés d’aprenentatge dels més petits.

Podeu accedir al Treball Complet a través d’aquest enllaç


Comparteix a les teves Xarxes Socials:

Deixa un comentari