TREBALL FINAL DE GRAU 1_19

Relació entre l’error refractiu i el rendiment escolar

Treball Final de Grau realitzat per Judit  Guillén Cabané  Directores: Elvira Peris i Nuria Vila
En aquest treball s’ha fet un estudi per saber si hi ha relació entre l’error refractiu no corregit i un baix rendiment escolar

Per poder dur a terme l’estudi es van tenir en compte les dades dels cribratges visuals que cada any realitza la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa a nens d’edat entre 8 i 9 anys.

Objectiu

Analitzar si hi ha relació entre el defecte refractiu no corregit i el rendiment escolar en una població de nen de 8 i 9 anys. Determinar si hi ha diferència d’error refractiu entre escoles i estudiar si hi ha diferències entre gènere o escola pel que fa a rendiment acadèmic i error refractiu.

Mètode

S’han realitzat cribratges a cinc escoles diferents de Terrassa. Per determinar el rendiment de cada alumne, es va lliurar un qüestionari previ que va haver d’omplir el tutor del curs. En els cribratges es van realitzar proves d’agudesa visual, dominàncies, binocularitat, d’acomodació, visió del color i refracció. Es van avaluar un total de 206 alumnes, 118 nenes i 88 nens.

Resultats

Es va observar que un total de 7 nens i 7 nenes requerien una correcció optomètrica, dels quals no hi ha un tipus d’error refractiu majoritari, ja que pateixen miopia, hipermetropia i astigmatisme aproximadament el mateix número d’alumnes. De l’estudi que es va realitzar tan sols 2 dels 14 alumnes amb falta de correcció van estar valorats amb baix rendiment per als seus tutors.

Conclusions

Segons l’estudi que es va realitzar no es pot afirmar que la manca de compensació optomètrica sigui la causa de què l’estudiant no obtingui un bon rendiment escolar, tampoc hi ha cap ametropia lligada al mal rendiment acadèmic. Sí que es pot afirmar que hi ha diferents factors que poden influir en l’aprenentatge i que la visió és un d’ells. S’ha d’aconseguir conèixer quines són les raons per les quals el nen o la nena no arriba a un rendiment adequat.

Podeu accedir al Treball Complet a través d’aquest enllaç 


Comparteix a les teves Xarxes Socials:

Deixa un comentari