Relleu Junta

Relleu Junta ACOTV 2020-2023

El temps no s’atura i el pròxim 4 de novembre l’actual Junta finalitzarà el seu mandat i procedirà a la corresponent renovació.

Cada tres anys l’ACOTV renova els càrrecs de la seva junta directiva donant així l’oportunitat a diferents persones de liderar o col·laborar en la part més executiva de l’associació amb el vist i plau dels associats.

Des del seu inici, l’any, 2001, l’associació ha tingut diferents presidents i presidentes  que han realitzat  les corresponents renovacions amb relació al seu equip de treball, essent algunes d’elles totals i altres més parcials.

En els últims anys o mandats la tendència de les actuals juntes és anar compartint aprenentatges i projectes des de la base fins a adquirir càrrecs de més responsabilitat dins del grup. D’aquesta manera es facilita a tothom l’oportunitat d’adquirir una visió global de les diferents funcions que implica ser membre d’una junta directiva fins a obtenir la confiança suficient per liderar nous projectes sense provocar dinàmiques rupturistes que deixin de banda la feina feta per cada membre de l’entitat.

Així es va fer quan l’any 2017 Roser Villena va cedir el seu càrrec a l’actual presidenta, Paula Pintor, que amb part de l’equip anterior, més les noves incorporacions, ha desenvolupat el mandant fins al dia d’avui. Ara arriba el moment d’obrir una nova convocatòria on es produeixi un relleu natural que mantingui l’estabilitat i essència de treball en equip de l’associació.

Per aquest motiu, el pròxim mes d’octubre es procedirà a obrir la convocatòria pel relleu de la nova junta, la qual una vegada assolits els terminis pertinents per a la presentació de les noves candidatures, es comunicarà als socis per a l’aprovació corresponent per l’Assemblea de l’ACOTV.


Comparteix a les teves Xarxes Socials: