Noves accions del projecte Et mirem als Ulls d’Etnia Barcelona

Podriem acabar millor el mes?

Roda de premsa resum dels DOS primers anys del Projecte Et Mirem als Ulls i  aquest mes nova acció a Sant Adrià del Besos!

El divendres, 30 de novembre tornarem a col·laborar en l’Acció Social Et Mirem als Ulls al centre A.J. Barnabitas de Sant Adrià del Besos on seran revisats 50 nens més gràcies a la col·laboració voluntària dels optometristes i estudiants participants.

El passat, dimarts 23 d’Octubre es va iniciar el nou cicle de revisions coincidint amb la celebració dels DOS anys de la posada en marxa del projecte Et Mirem als Ulls impulsat des de la Fundació Etnia Barcelona juntament amb el Cuv Upc i Essilior. L’acció es va dur a terme a la seu de l’Associació Educativa Integral del Raval i va ser una trobada especial on van estar presents tots els protagonistes d’aquest apassionant projecte que vam poder explicar davant dels mitjans la important tasca que s’està realitzant per la Salut Visual dels més necessitats amb la col·laborarió i implicació voluntària de tots els professionals i estudiants que dia rere dia participen en les diferents accions convocades.

Una vegada més les optometristes voluntàries de l’ACOTV van participar aprofitant la gran oportunitat que se’ns han brindat des de l’organització del projecte  de poder sumar-nos des de fa ja alguns mesos i col·laborar posant el nostre granet de sorra per ajudar a millorar la Salut Visual dels infants amb situació de vulnerabilitat.

Segons Nota de Premsa elaborada pels organitzadors, Barcelona, 23 d’octubre de 2018:  el projecte “Et mirem als ulls” ha atès la salut visual de 1.400 menors en situació de vulnerabilitat de Barcelona

  • El 31% dels menors atesos mai s’havia revisat la vista 
  • La mitjana d’edat dels menors atesos és de 9 anys 
  • Aquesta iniciativa ha lliurat 550 ulleres gratuïtes,  ha posat en marxa 14 teràpies visuals i ha derivat 17 casos a l’oftalmòleg

Et mirem als ulls’ és una iniciativa impulsada per la Fundació Etnia Barcelona per millorar la salut visual dels nens i nenes en situació de vulnerabilitat de Catalunya, que compta amb la col·laboració de Vision For Life d’Essilor i del Centre Universitari de la Visió (CUV) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i amb la col·laboració de l’Obra Social de “La Caixa”. Les  revisions visuals s’han realitzat en 25 Centres Oberts de Catalunya de l’àrea metropolitana de Barcelona, a càrrec d’estudiants voluntaris de la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT) de la UPC. 

El projecte social ‘Et mirem als ulls’ celebra el seu segon aniversari. La iniciativa de la Fundació Etnia Barcelona, amb la que col·labora Vision For Life d’Essilor i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) es vehicula a través de la xarxa dels Centres Oberts de Catalunya, on estudiants voluntaris de la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT) de la UPC i  optometristes voluntaris, alguns d’ells professionals especialitzats en Teràpia Visual membres d’ACOTV, que realitzen revisions visuals a nens i nenes després de l’horari escolar. Quan el diagnòstic ho prescriu, el programa facilita, als nens i nenes que ho necessiten, ulleres graduades que la xarxa d’òptiques solidàries que col·laboren en el projecte  s’encarrega del muntar i de lliurar als menors.

 Un programa integral i singular a tot l’Estat

Tanmateix, en paraules d’Aitana Modolell, directora de la Fundació ETNIA Barcelona,  “l’objectiu final del  programa no només  és  facilitar ulleres a qui ho necessita, sinó abordar la cura de la salut visual dels menors en situació de vulnerabilitat als que atenem amb un enfoc salut visual integral”. I és que gràcies a la iniciativa ‘Et mirem als ulls’, a més de lliurar 550 ulleres a nens i nenes de l’àrea metropolitana de Barcelona, també s’han iniciat 17 teràpies visuals realitzades per optometristes socis de l’ACOTV i s’han derivat 17 casos a oftalmòlegs de l’Institut de Microcirurgia Ocular (IMO) després de realitzar casi 1.400 cribratges visuals durant els dos anys de trajectòria. El 31% dels menors que s’han atès a través del programa mai s’havia revisat la vista i la mitjana d’edat dels pacients és de 9 anys. 

És, per tant, un projecte de gran valor tant des del punt de vista social com  sanitari i esdevé singular a l’Estat  perquè  integra  alhora la cura i la prevenció de la salut, la responsabilitat social corporativa, la participació de centres assistencials públics i l’aprenentatge servei a càrrec d’estudiants voluntaris de la UPC, tot enfocat a vetllar per la salut visual dels nens i nenes en situació de vulnerabilitat en de risc d’exclusió social de Barcelona. Segons Núria Tomàs, directora del CUV de la UPC, “aquest projecte entronca directament amb l’esperit de servei del CUV i la Facultat d’Òptica i Optometria envers la societat, i és una extensió de la tasca  habitual del Centre. És per això que la col·laboració amb Etnia ha sorgit de manera natural”. Hugo Velasco, responsable de Vision for Life d’Essilor Espanya explica que “des d’Essilor volem seguir impulsant aquest tipus d’iniciatives per erradicar entre tots la mala visió en el món. La nostra tasca és treballar cada dia per millorar vides millorant la visió “, matisa.

Els agents del programa

Etnia Barcelona Foundation és el projecte solidari de la marca d’ulleres independent Etnia Barcelona. La Fundació neix per millorar la salut visual i millorar la qualitat de vida de nens i nenes que no tenen accés a l’atenció òptica per manca de recursos.
Vision for Life d’Essilor és un programa filantròpic que busca accelerar les iniciatives dirigides a reduir la visió deficient a través de la sensibilització, capacitació i creació d’infraestructures bàsiques de cura de la visió. Aquest programa pertany a ESSILOR i està dins de la seva política de Responsabilitat Social Corporativa. La missió d’ESSILOR és “millorar vides millorant la visió”.

El Centre Universitari de la Visió (CUV) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) és la clínica universitària de la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT) on els estudiants adquireixen i desenvolupen la seva formació clínica en el marc de l’acció social del centre, sota la supervisió dels seus professors, gràcies a acords de col·laboració amb els serveis socials de municipis, fundacions i entitats del tercer sector de Catalunya. Aquestes entitats deriven al CUV usuaris i usuàries als quals es revisa la salut visual i se’ls facilita un sistema de compensació (habitualment ulleres), en cas que sigui necessari, a través d’un ampli programa d’aprenentatge servei.

Els Centres Oberts de Catalunya es defineixen com a serveis diürns que realitzen una tasca preventiva, fora de l’horari escolar, i donen suport, estimulen i potencien l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, a més de compensar les deficiències socioeducatives de les persones. Un dels objectius més importants dels Centres Oberts de Catalunya és proporcionar atenció als menors en situació de risc, afavorint el seu desenvolupament personal, la integració social i l’adquisició d’aprenentatges, per prevenir i evitar el deteriorament de les situacions de risc i compensar els dèficits socioeducatius que han patit. La major part d’aquests centres estan finançats per ajuntaments i també per entitats de l’anomenat tercer sector o per entitats privades amb programes de responsabilitat social corporativa, com Etnia Barcelona i Vision for Life d’Essilor.

En el projecte social ‘Et mirem als ulls’ també hi col·labora l’Associació Catalana de Teràpia Visual (ACOTV) a través dels seus socis, optometristes especialitzats en Teràpia Visual,  que detecten aquells infants que podrien millorar el seu rendiment visual amb l’aplicació d’un tractament de teràpia visual. Així mateix, hi participen els estudiants del cicle formatiu de grau superior d’òptica d’ullera de l’Institut Joan Brossa de Barcelona, encarregats de muntar les ulleres, amb la qual cosa s’incideix en el vessant d’aprenentatge servei que inspira aquest projecte.

Trobareu més informació a:


Comparteix a les teves Xarxes Socials: