L’estudi de Recerca

Comencen les mesures de l’estudi de recerca

Després de mesos de preparació, per fi el grup de treball de l’Àrea de Recerca de l’ACOTV ha pogut posar en marxa les primeres proves.

 El 20 de març s’iniciava així la primera de les diferents sessions programades per realitzar les mesures als participants voluntaris de l’Estudi de la influència de diferents longituds d’ona monocromàtiques en l’àmbit cerebral. Observació mitjançant ressonància magnètica funcional, amb l’objectiu de saber quina influència tenen algunes longituds d’ona en l’àmbit cerebral.

L’interès en aquest camp és causat per la pràctica de fototeràpia per part de molts optometristes i la falta d’evidència científica, però no pas clínica. Es va considerar important investigar en aquesta línia per aportar base sobre aquesta tècnica i fer els primers passos per seguir investigant, ja que el camí és llarg

Es fa realitat, doncs, el moment en el qual els voluntaris triats per dur a terme aquest estudi han pogut anar a la Fundació Pasqual Maragall per sotmetre’s a una ressonància magnètica funcional abans i després de rebre estimulació amb una longitud d’ona amb l’aparell Sidtav. Un cop s’hagi completat tot l’estudi es realitzarà el processament i la interpretació dels resultats per conèixer si hi ha hagut algun tipus de resposta en l’àmbit cerebral.

Cal destacar el suport de les entitats i  persones implicades des del Col·legi d’Òptic i Optometristes de Catalunya i l’ACOTV a cadascun dels professionals participants: coordinador, administratius, metges, radiòlegs, estadístics, optometristes…

Encara queda molta feina, però  des del grup de treball esperen poder exposar i compartir els resultats tan aviat com sigui possible.


Comparteix a les teves Xarxes Socials: