Nous estudis sobre l’Ambliopia

A través d'aquest estudi observem com s'estudia l'estabilitat de fixació a través de la microperimetria en pacients amb ambliopia.

La relació entre l’estabilitat de la fixació i els paràmetres estructurals de la retina en infants amb ambliopia anisometròpica, estrabística i mixta.

Autors: Raquel Mompart-Martínez 1,2,Marc Argilés 2,3,Genis Cardona 2,4,*,Lluís Cavero-Roig 1,Lluís González-Sanchís 1 i Maria Soledad Pighin 1

1Institut Català de la Retina (ICR), 08022 Barcelona, Spain
2Department d’Òptics i Optometristes de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), 08222 Terrassa, Spain
3Center for Sensors, Instruments, and Systems Development (CD6), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), 08222 Terrassa, Spain
4Applied Optics and Image Processing Group (GOAPI), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), 08222 Terrassa, Spain

A través de la recerca realitzada per l’optometrista Raquel Mompart durant el seu Treball Fi de Grau i la posterior publicació de l’Article Científic “The Relationship between Fixation Stability and Retinal Structural Parameters in Children with Anisometropic, Strabismic and Mixed Amblyopia” observem l’estudi de l’estabilitat de fixació a través de la microperimetria en pacients amb ambliopia comentant la correlació amb l’àrea foveal avascular i la novetat d’aquest procediment.
Es tracta del primer estudi que realitza aquesta correlació en l’àmbit de literatura científica.

Antecedents

L’ambliopia és una afecció ocular que provoca canvis estructurals i funcionals. La relació entre aquests canvis és complexa i encara no es comprèn bé.

Mètodes

Els participants van incloure 31 nens de 5 a 9 anys amb ambliòpia unilateral estràbica (n = 9), anisometròpica (n = 16) i mixta (n = 6), i 14 nens no ambliòpics de la mateixa edat. Es van avaluar l’àrea d’el·lipse de contorn bivariada (BCEA) del 95% i el 63%, la longitud axial, l’àrea de la zona foveal avascular (FAZ), l’espessor i el volum macular central. Es va explorar la relació entre aquests paràmetres.

Resultats

Es van trobar diferències estadísticament significatives entre els quatre grups en la millor agudesa visual llunyana corregida (MAVC) (p < 0,001), BCEA 95% (p = 0,002) i BCEA 63% (p = 0,002), però no a l’àrea FAZ, el gruix macular central, el volum macular central i la longitud axial. Els ulls amb ambliopia tenien una MAVC més deficient i més inestabilitat de fixació que els controls. Les diferències interoculars van ser més significatives en pacients amb ambliopia estràbica, particularment a MAVC (p = 0,003), gruix macular central (p <0,001) i volum macular central (p = 0,002). Als ulls ambliops, BCEA 95% i 63% es van correlacionar amb BCVA, però no amb l’àrea FAZ.

Conclusió

L’ambliopia s’associa amb una reducció de l’estabilitat de la fixació i de la MAVC, tot i que hi ha una manca general de correlació amb els canvis estructurals, cosa que suggereix una interacció complexa entre l’anatomia i la funció a l’ambliopia .

Podeu accedir a l’artícle original a través d’aquest enllaç: Life | Free Full-Text | The Relationship between Fixation Stability and Retinal Structural Parameters in Children with Anisometropic, Strabismic and Mixed Amblyopia (mdpi.com)


Comparteix a les teves Xarxes Socials:

Deixa un comentari