La recerca optomètrica

Primers passos del nou estudi de recerca

L’ús de la llum en la pràctica clínica optomètrica es coneix com a fototeràpia optomètrica o syntonic.

És conegut i àmpliament descrit en la literatura científica que la llum, o millor dit, l’exposició a la llum, té capacitat per modular la funció neurològica amb conseqüències en el comportament, l’estat d’ànim i els ritmes circadiaris, entre d’altres. L’exposició a determinades longituds d’ona de l’espectre visible de manera controlada s’utilitza des de fa dècades en el tractament de tota mena de disfuncions visuals: acomodatives, binoculars no estràbiques i estràbiques, ambliopies, etc. Aquest ús de la llum en la pràctica clínica optomètrica es coneix com a fototeràpia optomètrica o syntonic. Tanmateix, l’evidència científica respecte a aquest tractament és pràcticament nul·la i els seus mecanismes d’acció són desconeguts.

Des de l’Àrea de Recerca de l’ACOTV s’ha impulsat un estudi amb l’objectiu d’aportar llum, valgui la redundància, sobre com actua la fototeràpia syntonic en l’àmbit cerebral, i com aquests efectes influeixen en els processos visuals. L’estudi es va idear durant la segona meitat del 2018 i les mesures, prèvia aprovació per un comitè ètic el juliol del 2019, es duran a terme entre febrer i maig del 2021. L‘estudi consisteix a conèixer quin efecte té l’exposició a longituds d’ona monocromàtiques en l’activitat cortical, de  diferents àrees cerebrals. L’observació es realitza mitjançant ressonància magnètica funcional.


Comparteix a les teves Xarxes Socials: