LA PREVALENÇA TDA/TDHA I ELS PROBLEMES VISUALS

En l’ACOTV som més de 200 socis optometristes, cadascú amb la seva experiència i coneixements en el seu camp. Des de la iniciativa d’un grup de socis es va proposar aprofitar les facilitats que ens aporten ara les noves tecnologies i començar a compartir informacions que ens permetin anar treballant i coneixent l’estat actual sobre temes relacionats amb l’optometria i la teràpia visual.

Així va néixer la idea d’elaborar enquestes, senzilles i còmodes de complimentar de forma voluntària pels nostres socis. I aquí tenim el resultat de la primera enquesta realitzada que en aquest cas ens fa una pinzellada sobre la prevalença TDA/TDHA i els problemes visuals.

 Esperem que us sigui d’utilitat!

Resultats de la enquesta

L’enquesta va ser contestada per 40 optometristes, que representa un 20% del  total d’associats de l’ACOTV. L’objectiu de l’enquesta parteix de l’hipòtesi de què un gran nombre de nens/es diagnosticats de TDA (Trastorn de dèficit d’atenció) i TDAH (Trastorn de dèficit d’atenció amb hiperactivitat) tenen problemes visuals i requereixen un tractament mitjançant teràpia visual. L’objectiu doncs és tenir una idea sobre quin percentatge d’optometristes que es dediquen a la teràpia visual tenen nens/es diagnosticats de TDA/TDAH amb problemes visuals, saber quin tipus de problema visual està més associat, incidència de nens i nenes i tipus de medicació més prescrita. 

1.De les últimes 30 visites, teniu nens/es diagnosticats de TDA/TDAH?

La pregunta es va formular a partir de les darreres 30 visites per tenir un percentatge concret. L’objectiu és saber quin percentatge en les consultes optomètriques hi han casos de TDA/TDAH.

Els resultats es resumeixen a la següent taula:

 2. Diferències de sexe. Indiqueu el núm. de nens i nenes

La intenció és saber si hi ha diferència entre nens i nenes diagnosticades. Algunes respostes no s’han inclòs com per exemple “més nens que nenes”.

Els resultats es resumeixen a la següent taula:

3. Indiqueu si tenen o han tingut

L’objectiu de la pregunta és saber els tipus de problemes visuals amb més incidència en aquest grup de nens/es.

Els resultats es resumeixen a la següent taula:

4. Dels últims 30, quants segueixen el tractament amb metilfenildat o similars (Concerta, Rubifen,Strattera, Medikinet)?

5. Dels últims 30, quants prenen suplements de DHA (Omega-3)?

L’objectiu d’aquestes 2 preguntes és tenir una idea global sobre el tipus de medicació més prescrita entre aquest grup de nens/es. Destacar que un gran nombre han contestat que venien amb medicació derivats de metilfenildat i que recomanaven suplements d’Omega 3 al començar la teràpia visual.

Els resultats es resumeixen a la següent taula:

 Resum dels resultats

Existeix un gran percentatge de nens/es diagnosticats de TDA/TDAH amb problemes visuals.

Hi han més nens que nenes diagnosticats de TDA/TDAH.

Els problemes visuals amb més incidència són: insuficiència de convergència, motilitat ocular i problemes de lateralitat.

La gran majoria de nens/es es mediquen amb fàrmacs derivats del metilfenildat, encara que un baix percentatge es recomanen suplements d’Omega 3.

Article elaborat per: Marc Argilés Sans
Diplomat en Òptica i Optometria
Màster en Optometria i Ciències de la Visió
Membre de l’ACOTV

Gràcies a tots/es per la vostra col·laboració!


Comparteix a les teves Xarxes Socials:

Deixa un comentari