La Formació Continuada com a motor de desenvolupament professional a l’ACOTV

L’ACOTV destaca no només com a punt de trobada per als professionals de l’àmbit, sinó també com a associació compromesa amb el desenvolupament continu de les seves capacitats. A través de la formació continuada, l’ACOTV busca no només mantenir actualitzats els seus membres sinó també contribuir al desenvolupament dels seus objectius professionals.

Cursos específics de Teràpia Visual:

Un exemple concret d’aquest compromís és l’oferta de cursos específics de Teràpia Visual, com el recentment enfocat en Diagnòstic i Tractament de les Alteracions del Processament Visual. Aquesta activitat formativa, que va tenir lloc des del 16 d’octubre fins al 20 de novembre, va proporcionar als optometristes l’oportunitat de mantenir-se al dia sobre les últimes tendències i pràctiques rellevants en l’àmbit de la Teràpia Visual.

A través del Campus Formatiu de l’ACOTV, els participants van tenir accés a una varietat de recursos, des de materials didàctics fins a sessions pràctiques en vídeo. La combinació de parts teòriques, pràctiques i sessions de resolució de casos clínics en temps real va oferir una experiència d’aprenentatge completa. Destaca la interacció activa amb el professor Marcel Bartumeus mitjançant videoconferència, proporcionant una oportunitat única per a la resolució immediata de dubtes.

Cursos Interdisciplinaris:

Per ampliar encara més el ventall de coneixements dels membres, l’ACOTV també ofereix puntualment cursos interdisciplinaris. Un exemple recent és el curs sobre “El Paper de la Teràpia Visual en la Rehabilitació del Pacient Neurològic Adult”, impartit per la fisioterapeuta Marta Fernández. Aquest tipus de formació no només proporciona nous coneixements sinó que també millora les habilitats pràctiques dels professionals, contribuint a la seva progressió i competitivitat.

L’ACOTV destaca no només com a entitat formativa sinó com a comunitat en què els membres poden créixer professionalment. La formació continuada no només és un mitjà per actualitzar coneixements, sinó també una oportunitat per a la creació d’una comunitat més informada i ben preparada. Aquesta comunitat pot generar sinergies i intercanvis de coneixements, fomentant la col·laboració i creant oportunitats que beneficiïn a tots els membres.

La formació continuada a l’ACOTV no només és una resposta a les exigències en evolució de l’àmbit de l’optometria i la teràpia visual, sinó també un motor essencial per al desenvolupament professional dels seus membres. L’associació, a través d’aquest compromís, contribueix no només al creixement individual dels optometristes, sinó també a l’augment general del coneixement dins de la comunitat, fomentant així la col·laboració i la prosperitat conjunta.


Comparteix a les teves Xarxes Socials: