HÀBITS CONDUCTUALS ASSOCIATS A LA MIOPIA SIMPLE

Ens fa una il·lusió especial compartir-vos el Treball Final de Grau que va realitzar al juny del 2013 la Sara García Pérez, actualment companya optometrista membre de l’ACOTV. El treball va ser dirigit per la professora de la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa: Montse Augé.

Objectiu 

Avaluar la relació entre la miopia simple i algunes variables conductuals i familiars, en una mostra d’estudiants de primària i secundària, i valorar els estils de vida que afavoreixen les activitats visuals de prop de forma concentrada i perllongada en detriment de la visió llunyana i la seva relació amb la miopia simple.

Mètode

La mostra final de participants (n=400), gènere femení (n=208) i gènere masculí (n=192), amb una edat mitja de 12-10 anys.

Com instruments de mesura es van utilitzar un qüestionari de simptomatologia i de miopia parental, paràmetres visuals, activitats visuals de prop i valoració postural.

Resultats

La prevalença de miops és elevada amb un 21.2%, s’observa una petita diferència d’estudiants miops de gènere femení amb un 22.2%, i el gènere masculí amb un 19,2%.

En els estudiants de primer de primària (de 6 anys) predominen sobretot els no-miops amb un 91.1%, a mesura que va augmentant l’edat també s’incrementa el nombre d’estudiants miops, a 1er d’ESO més del 70% d’estudiants són miops.

Actualment la miopia simple està més influenciada per les variables conductuals que per les variables familiars. La lecto-escriptura és l’activitat de prop que presenta diferències més significatives entre els estudiants miops i els no-miops. Existeix una relació inversa entre el número d’hores que es dediquen a les activitats a l’aire lliure i la miopia.

Els estudiants miops presenten més postures inadequades al realitzar tasques de prop perllongades que els estudiants no-miops.

Conclusions

El nombre d’estudiants miops augmenta amb l’edat i el curs acadèmic, sense haver-hi diferència entre el gènere masculí i el femení.

No hi ha una predisposició més gran de ser miop si els pares ho són, en canvi sí que influeixen els hàbits culturals que fomentin fer servir la visió propera com són la lectura, l’estudi i l’ús de l’ordinador i els videojocs.

Llegir el document complet:

Presentació elaborada per Rocio Villena Requena
Diplomada en Òptica i Optometria
Màster en Optometria i Ciències de la Visió
Membre de l’ACOTV


Comparteix a les teves Xarxes Socials:

Deixa un comentari