ELS TREBALLS FI DE MÀSTER DE LA 2a EDICIÓ DEL MOTV

En aquesta publicació volem avançar-vos i compartir amb tots vosaltres la relació de temes dels treballs de fi de màster (TFM) que van triar els graduats de la 2a edició del MOTV.

El treball final de màster (TFM) és un treball d’aprofundiment en un tema o problemàtica lligada a la teràpia visual, amb l’objectiu de demostrar la capacitat de l’estudiant per aplicar les competències adquirides en el màster. Poder desenvolupar una primera recerca a través dels coneixements adquirits durant la formació avançada del màster permet als i les professionals posar la llavor a futurs estudis més amplis que aportin evidència científica a molts dels aspectes encara poc desenvolupats dins de l’optometria i la teràpia visual. 

Relació de treballs de fi de màster (TFM)

promoció 2020-2021

Ada Segura Fabregat

Relació en l’adaptació de fòria en convergència i el temps d’exposició en visió propera

El propòsit d’aquest estudi és observar la possible correlació entre el valor d’adaptació tònica de convergència i les hores d’ús de diferents dispositius electrònics enfront de la lectura de paper en visió propera.

Anna Vidal Bernaltes

Revisió sistemàtica de l’etiologia i tractament de les fòries verticals vestibulars

L’objectiu de l’estudi és proporcionar una revisió sistemàtica sobre l’etiologia i tractament de les desviacions verticals, específicament la fòria.

Judit Ferrés Camps

Canvis en la binocularitat i en l’acomodació després d’una estimulació

Aquest estudi ha estat dissenyat per analitzar la variació de la fòria, del punt proper de convergència (PPC) i de l’amplitud d’acomodació (AA) després d’una estimulació vestibular purament en pacients no prèsbites.

Judit Joyas Parent

Revisió bibliogràfica de l’eficàcia de la teràpia visual aplicada a l’esport entrenament estroboscòpic

Durant els últims anys, l’entrenament visual esportiu ha avançat mitjançant programes en els quals s’inclou l’entrenament perceptivocognitiu. En aquest sentit, s’ha produït un increment de l’ús de les noves tecnologies digitals, com les ulleres estroboscòpiques, en les quals ens centrarem en aquesta revisió.

Laura Garcia Ruiz

Variacions diürnes en la visió binocular segons el cronotip en una mostra de població jove: estudi pilot

Els objectius de l’estudi són analitzar si existeixen variacions durant el dia en les habilitats de visió binocular i amplitud acomodativa en funció del cronotip de cada participant.

Laura Ortiz Machado

Memòria visual ràpida i dominàncies oculars

L’objectiu del treball ha estat relacionar la memòria visual amb les dominàncies oculars motora i sensorial.

Maria Sanromà Pérez

Fiabilitat d’un sensor per a la mesura automàtica de la flexibilitat acomodativa

Investigar la fiabilitat d’un sensor inserit en un flipper automàtic, capaç de comptar els cicles per minut (cpm) durant l’avaluació optomètrica de la flexibilitat acomodativa i comparar aquest nou mètode amb el tradicional, valorant els seus avantatges i inconvenients.

Marta Pérez Ternero

Impact of strabismus and binocular dysfunctions in the Developmental Eye Movement Test (DEM) and Test of Visual Perception Skills (TVPS-3): A multicentric and retrospective study

L’objectiu del treball és investigar l’impacte potencial de l’estrabisme, l’ambliopia i diferents condicions binoculars en la prova del moviment ocular del desenvolupament (DEM) i el test d’habilitats de percepció visual (TVPS).

Sandra Hosa Vila

Influence of proximal vergence to localization during Small-In, Large-Out (SILO) effect in vision therapy

L’objectiu d’aquest estudi és avaluar la contribució feta pervergència proximal en la percepció estereoscòpica, a través del’Small In LargeOutefecte (SILO) tant en vectogrames com en anàglifs.

Sara Sánchez Ríos

Efecte de l’ús de dispositius electrònics en el punt proper de convergència en edat infantil

En els darrers anys l’ús de pantalles ha canviat la manera com utilitzem la visió de prop. Això ens crea la necessitat de valorar com estem adaptant-nos i com evolucionaran el nostre sistema visual al llarg del temps.

Xabier Labairu Uriz

Estudi de les habilitats optomètriques en una mostra de discapacitat intel·lectual i la seva relació amb les tasques diàries

L’objectiu d’aquest estudi va ser observar si hi ha correlació entre símptomes visuals (rendiment dels moviments oculars al test de KingDevick®) i atenció visual espacial (test de bisecció de línies) en una mostra amb deficiència intel·lectual. El segon objectiu va ser fer una avaluació optomètrica completa en aquesta població.Comparteix a les teves Xarxes Socials:

Deixa un comentari