ELS NENS AMB DÈFICIT VISUAL A L’ÀMBIT EDUCATIU

 Una experiència interessant de compartir!

Cristóbal, alumne de batxillerat, relata en el seu treball de recerca la seva història personal en relació a l’aprenentatge i com han influït en el seu desenvolupament els diferents professionals del seu entorn.

Aquest treball de recerca que us presentem, pretén ser una eina imprescindible per a tots els professionals que intervenen en l’àmbit educatiu, per aprofundir i sensibilitzar-se sobre la importància de les seves actuacions i implicacions en els alumnes amb dèficit visual.

Objectiu

Posar de manifest la situació actual dels estudiants amb dèficit visual en les aules formatives,amb l’objectiu de conèixer si els recursos que disposa l’alumnat amb dèficit visual a l’aula ordinària són els adequats o suficients a les seves necessitats específiques i com l’efecte de les metodologies d’actuació per part del professorat, poden influir en el desenvolupament escolar i emocional d’aquest tipus d’alumnat.

Mètode

Cristóbal, alumne de batxillerat, relata la seva història personal en relació a l’aprenentatge i com han influït en el seu desenvolupament els diferents professionals del seu entorn.

Es realitzen tres tipus de qüestionaris:

  • Un està dirigit als professionals que han intervingut en el seu procés d’aprenentatge (neuròleg, optometristes i professors itinerants de l’ONCE).
  • El segon qüestionari és per a professors dels dos centres d’educació secundària on ha cursat els seus estudis i pel centre d’educació primària.
  • L’últim qüestionari és per a pares d’alumnes amb dèficit visual.

Resultats

Els alumnes amb deficiències visuals tenen dificultats relacionades amb la lecto-escriptura, comprensió, motricitat, coordinació, i especialment en assignatures com les matemàtiques o la plàstica.

Els medis necessaris així com la formació i la informació de la que disposen els centres i el professorat per afavorir el desenvolupament social, personal i educatiu no són els més adequats.

Conclusions

Els professors no tenen la formació necessària ni els centres educatius disposen dels medis adequats per a que l’educació de l’alumne amb dèficit visual tingui les mateixes garanties i possibilitats que les que té un alumne sense problemes.

Les indicacions i seguiment dels professors itinerants de l’ONCE són un referent imprescindible per tractar aquest tipus d’alumne a les aules, que cobreix únicament les necessitats educatives de l’alumne amb un dèficit visual greu.

Per aquest motiu es fa necessària l’existència en els centres educatius de personal especialitzat que detecti aquest tipus de problemes visuals per poder facilitar el seu procés educatiu. També la necessitat de sensibilitzar sobre el dèficit visual i el procés d’aprenentatge, a l’entorn escolar de l’alumne, format tant per professors como per companys de classe, per així afavorir la seva integració i resultats acadèmics.

Accedeix al Treball Complet:

Presentació elaborada per Rocio Villena Requena
Diplomada en Òptica i Optometria
Màster en Optometria i  Ciències de la Visió
Membre de l’ACOTV


Comparteix a les teves Xarxes Socials:

Deixa un comentari