El primer curs del 2024, una experiència innovadora de l’ACOTV

El primer cap de setmana del 2024 va marcar el començament del programa formatiu de l’ACOTV amb una immersió profunda en el curs Diagnòstic i Tractament de l’Ambliopia i l’Estrabisme.
Desenvolupada durant els dies 20 i 21 de gener, aquesta experiència educativa va destacar com una oportunitat única per a professionals de l’optometria d’aprofundir en els coneixements essencials d’aquests trastorns visuals.

Amb una durada total de 28 hores, el curs es va estructurar en dues parts: una primera etapa de formació en línia, que abastava 12 hores distribuïdes al llarg del cap de setmana inaugural, i una segona fase de 16 hores de classes presencials, que es van dur a terme els dies 3 i 4 de febrer a les instal·lacions de la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT).

Dirigits pels optometristes Ana Garcia i Bernat Sunyer, els participants van ser guiats a través d’un enfocament 2.0 en què no només es van abordar les causes subjacents de l’estrabisme i l’ambliopia, sinó que també e van oferir solucions pràctiques per a la seva gestió en entorns clínics, una demanda constant entre els professionals del camp.

La interacció constant entre ponents i assistents va caracteritzar l’atmosfera del curs, i va permetre la compartició de dubtes, procediments i experiències a través de diversos canals de comunicació.
Els participants van valorar especialment l’oportunitat de fonamentar els seus coneixements amb una formació d’aquest abast, alhora que es van generar noves idees per a la creació de procediments innovadors.

Més enllà de l’enfocament teòric, el curs va proporcionar una visió completa sobre l’examen optomètric i el tractament de l’ambliopia i l’estrabisme, i enj va posar de relleu la complexitat i la necessitat d’eines i recursos pràctics per aplicar immediatament a la pràctica clínica. Això va permetre als assistents guanyar confiança en la seva capacitat per abordar aquests trastorns visuals de manera eficaç.

En resum, el curs Diagnòstic i Tractament de l’Ambliopia i l’Estrabisme de l’ACOTV va representar una experiència formativa integral i innovadora, que no només va proporcionar coneixements fonamentals, sinó que també va fomentar la creativitat i la col·laboració entre professionals de l’optometria.

Testimonis dels participants:

“Participar en aquest curs ha estat una experiència transformadora per a mi. M’ha proporcionat una claredat i una estructura que abans no tenia sobre els temes d’ambliopia i estrabisme. Gràcies a la seva metodologia, he pogut relacionar i integrar tota la informació que havia adquirit en altres cursos, fent-la més accessible i comprensible.”

El curs m’ha encoratjat a replantejar la meva manera de treballar, posant un èmfasi renovat en l’enfocament des del principi. Abordar els casos d’ambliopia i estrabisme amb aquesta perspectiva ha resultat en una millora significativa de la meva pràctica clínica.Aquest curs m’ha ajudat a entendre els procediments necessaris per tractar els estrabismes i les ambliopies de manera eficaç. Ha proporcionat les eines essencials per abordar aquests trastorns visualment complexos directament a la consulta.

Aquest curs m’ha ajudat a entendre els procediments necessaris per tractar els estrabismes i les ambliopies de manera eficaç. Ha proporcionat les eines essencials per abordar aquests trastorns visualment complexos directament a la consulta.”

Estudiants curs d’Estrabismes i Ambliopia 2024

Comparteix a les teves Xarxes Socials: