EL MÓN VISUAL EN ELS NENS

La detecció i el diagnòstic en els primer mesos després del naixement són de vital importància.

Susana Escalera Hernández al seu Treball Final de Màster dirigit pel professor Cesar Urtubia Vicario, de la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa ens parla de com durant el primer any de vida es pot detectar una deficiència òptica, sensorial o motriu del sistema visual, en aquests casos si no s’intervé quan abans millor, a llarg termini pot derivar en problemes visuals permanents. Per aquesta raó la detecció i el diagnòstic en els primer mesos després del naixement són de vital importància. 
En aquest treball s’ha volgut buscar informació i s’ha fet un petit estudi per tal de trobar la millor bateria de probes a realitzar a nadons d’entre 0 a 1 any.

Objectiu:

Un dels objectius va ser recollir la màxima informació sobre el desenvolupament del nadó des del naixement fins al primer any de vida, tenint en compte sobretot els estudis que incloguin noves aportacions sobre respostes afectives i conductuals que tinguin relació amb l’evolució de la visió. Tot això ha de servir per poder crear una bona bateria de proves per a un cribratge que avaluï la maduració del sistema visual.

Mètode:

Es va realitzar una part experimental en les instal·lacions del CUV(Centre Universitari de la Visió), que permetre´s observar les situacions rutinàries per tal de verificar la fiabilitat de les proves que es plantegen en aquest treball. Degut a que el nombre de participants va ser reduït, no es va poder fer un estudi estadístic però si que va servir per recollir més informació.

Resultats:

A l’estudi que s’ha realitzat tan sols han pogut participar 5 nadons, ja que van ser pocs, en l’apartat de resultats s’han plasmat directament els exàmens efectuats de cada pacient.

Conclusions:

Gràcies a que es va poder fer una simulació d’una revisió es va observar quins son els comportaments dels nadons a diferents etapes i tanmateix veure com unes proves són més efectives a partir dels 6 mesos de vida. Un cop més el treball multidisciplinari ha de ser una de les prioritats quan es parla de salut, un examen visual pediàtric ha de ser realitzat per un optometrista que estigui especialitzat en dur a terme les diferents proves per tal de notificar posteriorment al pediatra el resultat d’aquestes per a que les pugui interpretar. Si dia rere dia trobem la millor manera de fer que un cribratge sigui més efectiu, estarem detectant i prevenint possibles complicacions per tal de millorar la qualitat de vida d’un nen.

Podeu accedir al treball complet a través d’aquest enllaç 


Comparteix a les teves Xarxes Socials:

Deixa un comentari