EFICÀCIA D’UN PROGRAMA DE TERÀPIA VISUAL

Es publica a la Gaceta d’Optometria i Òptica Oftàlmica l’estudi fet a diferents escoles de la ciutat de Rubí -Barcelona- amb participació de membres de l’ACOTV

Els resultats de l’estudi demostren l’eficàcia d’un programa de Teràpia Visual aplicat a les escoles amb relació a les disfuncions visuals i el rendiment lector en alumnes de cicle superior de primària

Avaluant la motilitat, binocularitat i acomodació, així com la velocitat i precisió lectores, en 148 alumnes de 5è de Primària a quatre escoles de Rubí, Barcelona. Els 88 alumnes amb disfunció en motilitat i/o binocularitat i/o acomodació van presentar un rendiment lector inferior al dels alumnes sense disfuncions visuals.

Posteriorment, aquests 88 alumnes van rebre a l’escola, en horari lectiu, durant el primer trimestre del 6è curs, un programa de Teràpia Visual dissenyat per a aquesta recerca que va corregir almenys una de les disfuncions al 61% dels alumnes. A més, els alumnes que van corregir la motilitat van millorar la velocitat lectora i els alumnes que van corregir la binocularitat van augmentar la seva precisió lectora.

Cal destacar que aquest benefici lector es va observar també a alumnes que no arribaven a corregir totalment la seva disfunció visual.

Adjuntem article complet publicat a la Gaceta de Desembre 2017


Comparteix a les teves Xarxes Socials:

Deixa un comentari