Celebrada l’Assemblea General 2023

El 16 de maig del  2023, aprofitant la franja horària del migdia, es va dur a terme la trobada anual de l’Associació, en línia per facilitar la màxima participació del grup.

Com ja és habitual, uns dies previs a la celebració de les assemblees anuals de l’ACOTV es va fer arribar a les persones convocades el resum detallat de les activitats acomplertes per l’ACOTV durant l’últim exercici, que es van recollir en el document de la Memòria d’activitats 2022. Una vegada validada , la Memòria va ser aprovada per l’Assemblea General juntament amb els pressupostos del 2023.

L’assemblea es va estructurar en dos grans blocs indicats com a punts a l’ordre del dia de la convocatòria. Un primer punt més estructural en quÈ es va presentar i analitzar la part més tècnica de la gestió econòmica del 2022 i les previsions per al 2023, i un segon més centrat en el debat i la resolució per fer una valoració de les fites assolides i els reptes que s’afronten actualment com a grup. 

La presidenta de l’ACOTV, Ana García, va ser l’encarregada d’obrir la sessió i donar pas a les intervencions de diferents membres de l’entitat que van presentar les informacions. La suma d’aportacions a través de distintes veus i intervencions va ser un fet destacable durant la sessió, donat que va propiciar una activitat dinàmica a través de la qual un gran nombre dels actors implicats en el funcionament de l’engranatge de l’associació van tenir l’oportunitat d’exposar les accions fetes i comentar-les amb els companys.

Miijançant un ràpid resum de l’activitat duta a terme per les diferents delegacions a través del ReUniOn, la portaveu i delegada de cada zona va exposar les conclusions obtingudes en les trobades i possibles idees a treballar conjuntament.
El projecte d’accions a les escoles, que des de fa uns mesos està elaborant  un grup de treball de l’entitat, va ser també explicat per les membres que en formen part i que van compartir així la seva evolució i futura previsió.

Les àrees de formació, amb un espai per a la menció a la bona evolució del Màster d’Optometria i Teràpia Visual que suma edicions, juntament amb l’àrea de recerca i l’activitat ReVisiOn, també van tenir el seu torn a través dels seus portaveus per comentar els fets més destacables.

D’aquesta manera, amb una proposta que pretenia optimitzar el temps dedicat a l’acte i convertir l’assemblea en una activitat àgil i dinàmica, un any més l’ACOTV ha assolit una bona participació en la seva trobada anual.

Si en vols saber-ne més t’apropem la Memòria d’Activitats 2022 de l’ACOTV!


Comparteix a les teves Xarxes Socials: