ARTICLE INFORMATIU 2T

El dèficit d’atenció associat a dificultats visuals

Segons diversos estudis relacionats amb els nens i nenes diagnosticats de TDAH, els 3 signes primaris que apareixen generalment en l’etapa escolar i persisteixen durant l’adolescència i l’edat adulta,són:

 1. Dèficit d’atenció
 2. Impulsivitat
 3. Hiperactivitat

Ens centrarem en les conductes observades en infants amb dèficit d’atenció:

 • Tenen dificultats per a mantenir l’atenció durant un període de temps perllongat
 • No presten atenció en els detalls
 • Presenten dificultats per finalitzar tasques
 • Els hi costa escoltar, seguir ordres i activitats
 • Acostumen a perdre o oblidar objectes
 • Es distreuen amb dificultat
 • No acaben el què comencen
 • Eviten les activitats que requereixen un nivell d’atenció sostingut
 • Canvien freqüentment de conversa
 • Presenten dificultats per seguir normes o els detalls dels jocs

La majoria, són  signes que els òptics optometristes especialitzats en visió binocular i teràpia visual observem en la nostra pràctica clínica quan detectem problemes visuals tals com la insuficiència de convergència i la motricitat ocular ineficaç.

PROBLEMES VISUALS ASSOCIATS AL TDA -TDAH

Els resultats de l’enquesta realitzada des de l’Associació Catalana d’Optometria i Teràpia Visual (ACOTV) ens mostren  que les dificultats visuals tals com la insuficiència de convergència (dificultat per coordinar els 2 ulls en distància propera) i el moviments oculomotors ineficaços: de seguiment i sacàdics (els salts que fan els ulls quan al llegir passes d’una paraula a una altra) i que són els importants per a la lectura i l’escriptura, estan presents en gairebé un 80% dels casos d’aquest grup d’infants i un 50% presenten problemes d’acomodació (enfocament) i de percepció visual.

L’aprenentatge de la lectura està en relació amb poder  mantenir l’atenció visual sostinguda en el temps sense fatigar-nos.  Per aquest motiu necessitem tenir:

 • Visió clara en totes les distàncies                                                                            
 • Que la motilitat ocular implicada en els moviments oculomotors de seguiment i sacàdics sigui suau, precisa, extensa i complerta                                                          
 • Que els 2 ulls treballin de forma coordinada

Tant  en la insuficiència de convergència com en la motilitat ocular ineficaç, la tonicitat  dels músculs oculomotors es veu afectada. La dificultat de mantenir la vista fixada amb eficàcia i sense sobreesforç pot ocasionar que:

 • Perdin la línia al llegir o utilitzin el dit per seguir-la                                                                                         
 • Confonguin o inverteixin lletres
 • Evitin fer tasques o fer-les ràpid per acabar abans    
 • Adoptin males postures  o  es distreguin amb facilitat 
 • Els hi costi fixar-se en els detalls de les coses
 • Tinguin dificultat per treballar amb pulcritud

Tenint en compte que el 85% de la informació que processa el cervell per coordinar el moviment, el pensament, la planificació i l’aprenentatge li arriba a través dels sentits de la vista i l’oïda. Cal descartar que un mal comportament i un aprenentatge lent tingui a veure amb un inadequat funcionament  dels sentits de la vista i l’oïda. És important tenir en compte aquesta simptomatologia i fer un diagnòstic optomètric per valorar les diferents habilitats visuals implicades  en l’atenció visual i coordinació ull-mà.

La intervenció, mitjançant teràpia visual per part de l’òptic optometrista coordinada amb els professionals que diagnostiquen i tracten  els infants amb TDAH, ajuda a millorar la seva atenció. Sens dubte, l’evolució és molt favorable i acompleix el propòsit i objectius planificats pels psicòlegs, pedagogs, psiquiatres i neuropediatres que treballen amb aquests infants i les seves famílies.

Podeu trobar més informació sobre aquest tema a l’article La Prevalença TDA/TDHA i els Problemes Visuals

 Sílvia Edo
 Òptica Optometrista i membre de l’ACOTV


Comparteix a les teves Xarxes Socials:

Deixa un comentari