Un programa d’entrenament visual integrat per castellers

En este momento estás viendo Un programa d’entrenament visual integrat per castellers
  • Comentarios de la entrada:Sin comentarios

Presentació del TFM

La Marta va desenvolupar aquest programa dins del seu treball fi de Màster com estudianta de la 1a edició del Màster d’Òptometria i Teràpia Visual de la UPC School. La direcció del treball es va realitzar per part de la professora de la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa, Lüisa Quevedo i el fisioterapeuta esportiu i traumatòleg Edu Vicens.

La proposta d’entrenament visual

Caminar, menjar, seure…Qualsevol activitat del nostre dia a dia requereix el treball conjunt dels sistemes visual, vestibular1 i propioceptiu2. Un dona informació a l’altre, i és per aquest motiu que, si potenciem al màxim un d’aquests tres sistemes fent que treballi de manera òptima, podrà enviar millor informació als altres dos,i facilitarà la millora del seu rendiment. Així doncs, que un casteller tingui un bon equilibri dependrà, entre altres coses, del fet que treballin de manera eficaç i conjunta aquests tres sistemes.

Segons una enquesta que hem realitzat a més de 600 colles castelleres, s’evidencia que actualment, en els seus assajos, no es treballa conjuntament i de manera prou sistemàtica la relació entre aquests tres sistemes.

L’objectiu del nostre treball és potenciar al màxim el sistema visual perquè treballi de manera òptima, fent que transmeti millor informació al sistema vestibular i al propioceptiu, i, per tant, millori l’equilibri i aconsegueixi un millor rendiment casteller.

Amb aquesta intenció, hem dissenyat una proposta d’entrenament visual integrat específic per a castellers. És necessari, però, que, abans de començar aquest entrenament, es realitzi un examen visual i d’equilibri específic que hem dissenyat per a castellers. Seguidament cal fer teràpia visual per treballar totes les habilitats visuals, emfatitzant les relacionades amb l’equilibri. I, en darrer lloc, es duria a terme la proposta d’entrenament proposada tot integrant el conjunt d’habilitats visuals en un entorn més real: a l’assaig, amb els elements i materials d’ús habitual per part dels castellers.

En aquesta proposta d’entrenament visual integrat plantegem cinc exercicis, cada un dels quals treballa de manera multidisciplinària les següents habilitats: tàctica, tècnica, física, psicològica i visual. La dificultat s’adaptarà a cada casteller i anirà augmentant a mesura que avanci la temporada. La durada de cada exercici serà de 5-10 minuts, i en realitzarem 1-2 a cada assaig. La prioritat és mantenir sempre la seguretat del casteller. És per això que, a part del casc i el terra atenuant, caldrà que un membre de la colla sigui prop del pilar, sobretot quan augmenti la dificultat, perquè les habilitats visuals i d’equilibri es portaran al límit.

Els exercicis

La finalitat del primer exercici que proposem és treballar la propiocepció i el moviment dels ulls en posició d’equilibri, mentre som conscients del camp visual que ens envolta. El casteller, col·locat sobre una taula d’equilibri (que cada cop serà més inestable), haurà de dir una sèrie de lletres, números o símbols que veurà penjats, a diferents alçades, a la paret que tindrà al seu davant (fig. 1).

Fig.1
Fig.2

Quan es fa un pilar, mentre pugen i baixen els castellers, es creen tensions i pressions que cal reconduir de forma ràpida i eficaç. Per treballar el control d’aquests canvis i perdre la por al moviment, hem dissenyat aquest segon exercici. Es tracta de fer diferents pilars de dos on es passen pilotes o faixes entre ells. Podem augmentar el nivell de dificultat col·locant els pilars sobre una taula d’equilibri, o bé augmentant el número de faixes, la distància, o fent la gatzoneta,entre d’altres. Ens ajudarem de la visió perifèrica, la coordinació ull-mà i els moviments de seguiment (Fig. 2).

Quan es fa un pilar és imprescindible confiar en el casteller de sota perquè és el que et sosté. El tercer exercici treballa aquesta confiança. Farem un pilar de dos on un dels dos castellers portarà els ulls tapats, i guiat per l’altre casteller, el pilar haurà de caminar uns metres i encistellar una pilota. Podem complicar l’exercici demanant al casteller de dalt que faci girar la pilota al voltant de la seva cintura mentre el pilar camina. Aquí el sistema visual no participa, per tant, el sistema vestibular i propioceptiu hauran de treballar molt més (Fig. 3).

Fig.3
Fig.4

Entenent els castells com una estructura dinàmica i pensant en els pilars caminats que es fan a plaça, plantegem el quart exercici, on el moviment i la inestabilitat constant són els reptes a superar. Construirem un circuit d’equilibri amb diferents materials que tinguem al local d’assaig i un pilar de dos l’haurà de superar amb el mínim temps possible (fig. 4). Podem augmentar-ne la dificultat demanant al casteller de dalt que agafi una o dues ampolles buides i sense tap amb una pilota aguantant-se al capdamunt. Ens ajudarem de la visió perifèrica i dels moviments dels ulls. (fig.4)

El cinquè i darrer exercici que proposem pretén treballar la inestabilitat que provoca la “motxilleta” quan passa per darrere del casteller a l’hora de fer un pilar. Controlar el pes que puja per darrere i la sensació de caure enrere és l’objectiu de l’exercici. Es col·locarà un pilar de dos sobre una taula d’equilibri. El casteller de sobre haurà de fer pujar una faixa per darrere l’esquena on, prèviament, haurem lligat uns saquets d’arròs. Mentre la fa pujar, nosaltres tibarem suaument la faixa cap a terra i la mourem cap als costats. Ho podem complicar augmentant el nombre de faixes, de pes, de pressió cap a terra, o fent-li dir lletres de la taula que podem penjar a la paret (Fig. 5). Ens ajudarem del moviment dels ulls.

Amb aquesta proposta d’entrenament visual integrat volem donar a conèixer la importància del sistema visual pel que fa a l’equilibri. És possible millorar el rendiment casteller treballant les habilitats visuals i d’equilibri de forma multidisciplinària. Animeu-vos a provar-ho!

Pots llegir el Treball Final de Màster complet:


1Es situa dins de l’orella interna i es relaciona amb el manteniment de l’equilibri i el control de la posició corporal.        

2Part del sistema nerviós que recull i transmet les sensacions captades en els músculs, les articulacions, els ossos i els lligaments.

 

 


Compártelo en tus Redes Sociales:

Deja una respuesta