Progressen les classes de la 1a edició del MOTV

El Màster en Optometria i Teràpia Visual

Continuen les classes de la 1a edició del Màster amb la inclusió de noves assignatures en el programa lectiu.

Durant el primer trimestre del 2020 els estudiants del Màster en Optometria i Teràpia Visual, han anat concloent el primer bloc d’assignatures del programa: Examen Optomètric Avançat, Problemes d’Aprenentatge i Teràpia Visual amb les respectives avaluacions i el lliurament dels treballs corresponents. D’altra banda, s’ha posat en marxa un nou bloc d’assignatures, com: Desenvolupament Motor (Iñaki Pastor), Neurociència Visual (Margarita Martí) i Teràpia Avançada d’Investigació Visual-Vestibular (Luis del Pino).

Les classes presencials del mes de gener es van destinar a finalitzar una de les assignatures amb més càrrega lectiva del programa, Examen Optomètric, realitzada pel professor Ramon Porqueres, i també s’ha tancat la matèria de Problemes d’Aprenentatge amb la sessió presencial de l’optometrista Helena Vidal.

El mes de febrer, Iñaki Pastor va oferir dues classes presencials de Desenvolupament Motor en que va guiar els alumnes en nous continguts del programa.

El format semipresencial ha permès continuar amb l’activitat lectiva prevista amb normalitat, tot i la necessitat de reformular les últimes classes presencials del trimestre, al mes de març, on estava prevista la sessió del professor Curt Baxstrom sobre la matèria de Danys Cerebrals que es va haver d’ajornar a causa de la situació actual de l’epidèmia del Covid-19.

L’alumnat tot i alguns reajustos en la part presencial i en el desenvolupament de les pràctiques externes, en aquests moments aturades per força major, mantenen l’activitat lectiva prevista en el calendari no presencial i  avancen adequadament en les diferents assignatures.


Comparteix a les teves Xarxes Socials: