Els alumnes de la 4a edició del MOTV ja realitzen les pràctiques de Teràpia Visual!

Les classes teòriques ja han finalitzat i ara els alumnes del MOTV estan aplicant i perfeccionant els coneixements que han adquirit durant el curs en l’àmplia  xarxa de centres especialitzats en Teràpia Visual que ofereix el programa.   

Podem destacar com a beneficis clars de les pràctiques els següents:

    • Experiència pràctica: contactar directament amb pacients permet aplicar els conceptes i les tècniques apreses a l’aula en situacions reals. Aquesta experiència pràctica és fonamental per desenvolupar habilitats clíniques sòlides i guanyar confiança en el tracte amb els pacients.

    • Tutorització professional: treballar conjuntament amb professionals experts ajuda els alumnes a millorar les seves habilitats i garanteix que estiguin brindant la millor atenció possible als pacients. A més, es comparteixen experiències i s’adquireixen coneixements addicionals.

    • Diversitat de casos: les pràctiques donen l’oportunitat de treballar amb una àmplia varietat de casos i dificultats visuals. Aquest fet permet als estudiants ampliar el seu coneixement i desenvolupar habilitats de diagnòstic i tractament en diferents contextos.

    • Desenvolupament d’habilitats de comunicació: les pràctiques impliquen interactuar directament amb els pacients i les famílies. Això ajuda els estudiants a desenvolupar habilitats de comunicació efectives i empàtiques, cosa que és fonamental per establir una relació de confiança amb els pacients i garantir una atenció de qualitat. Durant les pràctiques, els estudiants aprenen a explicar els procediments, escoltar les inquietuds dels pacients i proporcionar l’orientació adequada.

    • Oportunitats professionals: el període de pràctiques permet establir contactes amb professionals de Teràpia Visual i altres estudiants. Aquestes relacions professionals poden proporcionar oportunitats de feina i col·laboracions futures. 

Estem segurs que tots els alumnes del MOTV han assolit els objectius que s’havien proposat i han gaudit molt de l’experiència.

Us convidem a escoltar algunes opinions sobre l’experiència dels estudiants en les pràctiques externes en aquest vídeo!

 


Comparteix a les teves Xarxes Socials: