Difusió a les Escoles

charla escuelas

L’optometria és un camp cada vegada més conegut dins de l’àmbit professional de l’educació. És per això que l’Associació vol divulgar la seva tasca a tots aquells professionals que estan implicats tant en la docència com en la cura de la salut infantil: mestres, psicòlegs, pedagogs, pediatres, logopedes…

Des de l’ACOTV volem donar a conèixer la importància de la teràpia visual per resoldre moltes dificultats i símptomes que no es solucionen només amb unes ulleres.

D’altra banda, volem fomentar la prevenció de futurs problemes visuals.

Per difondre de forma senzilla i entenedora la nostra tasca, des de l’ACOTV, fa temps que organitzem unes xerrades destinades a les escoles, les AMPA i els col•lectius professionals que ens ho soliliciten.

En aquestes xerrades, expliquem:

  • Què és l’optometria.
  • Què és la teràpia visual.
  • Com les dificultats visuals afecten l’aprenentatge o l’àmbit laboral.
  • Símptomes que poden interferir en el rendiment de la persona.
  • Com detectem i tractem les dificultats visuals.
  • Consells d’higiene i ergonomia visual per prevenir futurs problemes visuals.

El ponent és un associat de l’ACOTV, la qual cosa garanteix la professionalitat de la persona que realitza aquesta xerrada. La durada aproximada és d’una hora, amb preguntes incloses.

Per donar suport a aquesta informació, l’Associació facilita uns tríptics per als assistents en què s’exposen els símptomes que poden interferir en l’aprenentatge i el seu tractament.

L’escola només ha d’indicar la data de disponibilitat, és a dir, els dies i els horaris que li siguin més adients per poder dur a terme la conferència. L’Associació farà la gestió amb el soci/a més proper al vostre territori i us informarà de tots els passos que cal seguir.Sol·licitud de xerrades informatives a la meva escola

Si envies aquest formulari estàs acceptant la política de protecció de dades RGPD.

R.G.P.D. y L.O.P.D. A l'prémer ENVIAR Les dades de caràcter personal que constin en el formulari seran tractades per ASSOCIACIÓ CATALANA D'OPTOMETRIA I TERÀPIA VISUAL CIF G62519772 - COMTE DE Borrell 179-183, 08015-BARCELONA La finalitat de l'tractament de les dades per a la qual vostè dóna el seu consentiment serà la de gestionar el contracte subscrit amb l'interessat. Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti el cessament, se segueixin mantenint les relacions segons el que indica el contracte o obliguin a la seva conservació altres lleis aplicables.No se cediran a tercers en cap altre cas llevat obligació legal. Un. Té dret a l'accés, rectificació o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits en els termes que preveu la Llei, que podrà exercitar mitjançant escrit dirigit a l'responsable dels mateixos a la Direcció d'e mail acotv@acotv.org Podeu consultar informació addicional a http://www.aemol.com/clausulas.php?g62519772.


Comparteix a les teves Xarxes Socials: