TREBALL FINAL DE MÀSTER_ MOTV

Correlació entre el temps de cerca en el llibre. On està Wally? i els tests DEM i TVPS

L’Optometrista Sònia Moreno Ledesma alumna de la 1a edició del Màster en Optometria i Teràpia Visual de la UPC School ha publicat al núm. 566 (febrer 2021) de La Gaceta d’Optometria l’article del seu Treball Final de Màster dirigit pel professor Marc Argilés Sans. 

Molts dels exercicis d’entrenament en teràpia visual es basen en la cerca visual. L’objectiu d’aquest estudi va ser correlacionar els moviments sacàdics i la percepció visual amb la cerca visual del llibre “Dónde está Wally, el viaje fantástico” mitjançant els tests DEM i TVPS-4. 

Els resultats de l’estudi mostren una correlació entre els percentils del test DEM horitzontal i el temps de cerca de “Wally”. No van trobar cap correlació entre els percentils de discriminació visual i figura i fons. Tot i que falten estudis amb més mostra i dissenys experimentals, sembla que la sèrie de llibres “¿Dónde está Wally”? podrien servir com a exercici d’entrenament pels moviments sacàdics lectors i l’atenció visuoespacial, però no per la percepció visual.

Article complet núm 566 La Gaceta:


Comparteix a les teves Xarxes Socials:

Deixa un comentari