Finalitza la 3a edició del MOTV amb la defensa dels TFM

Amb la defensa dels TFM els estudiants de la 3a edició del Màster en Optometria i Teràpia Visual de la UPC School posen punt final al programa formatiu amb una sessió molt interessant que va posar  en evidència una vegada més els coneixements adquirits pels estudiants del MOTV gràcies a les hores de dedicació i esforç destinats al programa formatiu.

En aquesta publicació volem avançar-vos i compartir amb tots vosaltres la relació de temes dels treballs de fi de màster (TFM) que van defensar el passat mes de febrer 2023 els estudiants de la 3a edició del MOTV.

Relació de Treballs de Fi de Màster (TFM) promoció 21/22

 

Yarden Alonso López

El treball va consistir a mesurar i comparar els valors d’incomoditat i ruptura en el punt pròxim de convergència, amb l’objectiu d’avaluar la relació entre aquests dos valors. Els resultats suggereixen una correlació dèbil entre el CISS i el punt de ruptura i, en canvi, més correlació amb el valor d’incomoditat.

 

 

Otmane Belkhlifi

Va realitzar una revisió sistemàtica de les noves tecnologies aplicades a les lents de contacte, específicament a les que proporcionen farmacologia aplicada a patologies oculars, com per exemple glaucoma. Durant el treball també debat sobre els seus possibles efectes en la visió binocular.

 

 

Sílvia Fonts Portas

El treball va ser una revisió bibliogràfica amb tres objectius, a) determinar la fiabilitat i la validesa de la utilització del test King-Devick en població amb problemes oculomotors, b) determinar la utilització del test King-Devick per a l’avaluació dels moviments oculars dels esportistes, abans i després de patir una commoció cerebral i c) avaluar la importància del test King-Devick com a eina d’atenció primària per a la detecció precoç principalment de commocions cerebrals.

 

 

Anne Garaicoetxea Salinas

Aquest treball va comparar els valors de vergència proximal (PCT) entre una lectura electrònica i en paper imprès. L’objectiu principal va ser avaluar si existeix alguna diferència en la PCT en estudiants de 4t curs de primària.

 

 

 

Alba González Cortés

Aquest estudi pilot, doble cec, va comparar l’eficàcia de la fotoestimulació optomètrica en casos d’insuficiència de convergència. A part del punt pròxim de convergència, i diversos valors optomètrics, també es va avaluar la possible modificació en les corbes de pupil·lometria dinàmica.

 

 

 

 

Sara Hamtime

El present treball va realitzar una revisió bibliogràfica i un cas clínic sobre l’efecte de dues estimulacions monocromàtiques en la sequedat ocular. Els resultats indiquen una possible afectació de la fotoestimulació en la superfície ocular.

 

 

 

Carmen Martín Marín

L’objectiu de l’estudi va ser avaluar si existeixen diferències significatives en els resultats de les fòries horitzontals i vergències fusionals obtingudes amb la barra de prismes en funció de l’ull dominant motor i sensorial, tant en visió pròxima com llunyana.

 

 

 

 

Nahir Mérida Andia

A través de la col·laboració amb la Fundació Salut Empordà i Eurecat per al desenvolupament de l’aplicació e-visió, el present treball es va centrar en la comparació de les mesures d’agudesa visual aconseguides en el gabinet clínic i amb l’aplicació e-visió. De manera general es va observar una bona concordança de les mesures d’agudesa visual, amb una petita sobreestimació quan s’utilitza el sistema iOs.

 

 

 

Càndida Quintana González

L’objectiu del treball va ser avaluar la influència de l’estimulació del reflex vestíbulo-ocular (VOR) en la disparitat de fixació, vergència tònica i punt pròxim de convergència. El disseny de l’estudi va consistir en grups de control i experimentals.

 

 

 

 

Silvia Santos Ramirez i Lorena Viña Muñoz

L’objectiu de l’estudi va ser observar possibles diferències en el valor de les reserves fusionals i la flexibilitat de vergència en visió llunyana, segons la dominància ocular sensorial i motora.

 

 

 

Rosa Maria Vilanova Pérez

L’estudi va consistir a analitzar la possible influència de la dominància ocular en els resultats de les diferents àrees del TVPS. Si les analitzem per separat, les set àrees del TVPS responen a processos en alguns casos més locals i, en d’altres, més globals. L’objectiu va ser comprovar si els diferents processos d’anàlisis es corresponien amb la dominància ocular, tant sensorial com motora.

 

Treballs tots ells que ens constaten que cada dia són més els optometristes amb una formació completa en l’àmbit de la Teràpia Visual que poden garantir un servei de qualitat a la societat.


Comparteix a les teves Xarxes Socials: