CURS de l'ACOTV

Maneig de lents amb pacients amb dolor

Breu Presentació del Curs

Cada cop més professionals relacionats amb la salut requereixen la intervenció d’optometristes que coneguin la relació del sistema visual amb el sistema sensoriomotor. 

 

Ponents

M. ÀNGELS MANCHÓN VILLAR

Diplomada en Òptica i Optometria per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster Boston en Optometria Clínica i Màster en Posturologia Clínica per la Universitat de Barcelona (UB).

Data del Curs

28 i 29 de maig del 2022

Idioma

Catalá i castellà

Durada

12 hores lectives

Lloc

Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa -FOOT-

Modalitat

Presencial

Destinataris

Òptics optometristes

Descripció del Curs

Còneixer la relació entre el sistema visual i el sensoriomotor és fonamental per poder mantenir una relació multidisciplinària en l’abordatge de pacients que presenten dolor crònic, desequilibris, distonies o dislèxia, dels quals siguin part causal algunes disfuncions visuals. 

La visió participa activament i de forma integrada amb el sistema motor per dirigir l’acció motora.

La disfunció del processament visual afecta el desajust entre la visió i la informació sensoriomotora i interfereix en l’estabilitat de l’individu. Aquest desajust presenta una simptomatologia complexa, com:

  • El dolor (cefalea, raquiàlgia, artràlgia, dolor toràcic o abdominal)
  • El desequilibri (vertigen, nàusees, caigudes inexplicables)
  • Alguns símptomes visuals suggestius (diplopia, escotomes, visió borrosa)
  • Alteracions de naturalesa propioceptiva (dismetria)

 En aquest curs aprendràs…   

  • Sobre la Neuroanatomia de les vies visuals i funcionament d’altres neuroreceptors implicats en el control postural

  • La relació entre la simptomatologia del pacient amb dolor i elprocessament visuomotor

  • A fer els ajustaments necessaris en l’òptima refracció optomètrica examinant variacions en el to muscular de la persona, amb una metodologia reproduïble 
  •  Parlamem dels prismes actius

  • I abordarem a travès de la pràctica els diferents casos clínics

Descarrega't el Tríptic del curs:

Formulari d'Inscripció al Curs

R.G.P.D. y L.O.P.D. Al pulsar ENVIAR Los datos de carácter personal que consten en el formulario serán tratados por ASSOCIACIÓ CATALANA D'OPTOMETRIA I TERAPIA VISUAL CIF G62519772 – COMTE DE BORREL 179-183, 08015-BARCELONA La finalidad del tratamiento de los datos para la que usted da su consentimiento será la de gestionar el contrato suscrito con el interesado. Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite el cese, se sigan manteniendo las relaciones según lo indicado en el contrato u obliguen a su conservación otras leyes aplicables.No se cederán a terceros en ningún otro caso salvo obligación legal. Ud. tiene derecho al acceso, rectificación o a solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos en los términos previstos en la Ley, que podrá ejercitar mediante escrito dirigido al responsable de los mismos a la Dirección de e-mail acotv@acotv.org Puede consultar información adicional en http://www.aemol.com/clausulas.php?g62519772.

Preus d'Inscripció

Associats a l’ACOTV: 190,00 €
Associats de SIODEC: 248,00 €
Associats de SEEVB: 248,00 €
Associats AEOPTOMETRISTAS: 248,00 €
Estudiants: 190,00 €
No Socis: 310,00 €


Comparteix a les teves Xarxes Socials: