Associació Catalana d’Optometria i Teràpia Visual

La infància està caracteritzada per un ràpid desenvolupament físic i neurològic del sistema visual. D'aquí la importància d'un examen visual a una edat primerenca.