Associació Catalana d’Optometria i Teràpia Visual

Dijous, 27 Setembre 2018 15:59

CAS CLÍNIC control de la Miopia

Escrit per
Valorar aquest article
(0 vots)

Ortoqueratologia i control de miopia en un nen de 10 anys

Es presenta un cas d'un nen de 10 anys, amb aparició primerenca de la miopia, corregit amb ulleres, al qual se li vol controlar la progressió de la seva miopia mitjançant ortoqueratologia.

El nen presenta riscos genètics i ambientals que poden afavorir aquest augment. Les miopies altes porten associat un major risc de presentar greus alteracions oculars, per la qual cosa considerem important dur a terme un mètode de control de la seva progressió. En el cas es mostren les proves optomètriques realitzades i l'adaptació de les lents d'ortoqueratologia.

Introducció

Des d'un punt de vista clínic, la miopia és una condició ocular que suscita gran interès. És el defecte refractiu més comú en el món afectant el 22,6% de la població mundial (1). La prevalença de la miopia està augmentant en els últims anys, però molt significativament en països asiàtics(2). S'estima que el nombre de miops i l'alta miopia pateixin un gran increment multiplicant-se per 2,5 entre l'any 2000 i el 2050 afectant més de la meitat de la població mundial (3). Aquest augment de la prevalença i la seva relació amb les complicacions oculars fa que s'hagi convertit en un tema de salut pública destacat i fins i tot d'interès general. La miopia no és només un defecte refractiu, sinó que és una condició ocular complexa, multifactorial, que provoca importants costos econòmics i socials (4).

L'edat d'aparició de la miopia és un factor crucial en la seva progresió (5,6). Com més petit és el nen en el seu inici i l'error refractiu és superior a -2,00D la progressió és més ràpida i per tant hi ha un major risc de presentar patologies oculars associades (7,8). El valor mitjà anual de la progressió de la miopia entre els 6 i 15 anys és del voltant de 0,5 a 0,75 diòptries segons la major part dels estudis publicats motiu pel qual és tan important una intervenció en una edat primerenca per evitar aquesta progresió (9).

La miopia patològica (>; -6,00D o LAX ≥ 26 mm) es caracteritza per una elongació progressiva de l'eix anteroposterior del globus ocular que provoca un "estirament" excessiu del pol posterior i les capes del mateix afectant l'escleròtica, coroide, retina i cap del nervi òptic i que al seu torn comporta canvis degeneratius associats a aquesta elongació, sent la maculopatia miòpica la causa més freqüent de pèrdua de visió. Els miops alts tenen més riscos de patir patologies oculars com la cataracta, el glaucoma, el despreniment de retina i la degeneració macular miòpica. Per aquests motius, s'hauria d'apostar més per la prevenció de l'aparició de la miopia i control de la seva progressió per així intentar minimitzar les possibles patologies oculars i la consegüent pèrdua de visió (10).

Actualment es creu que els factors de risc del desenvolupament de la miopia són genètics, ambientals (11,12) i visuals. Tenir un o més pares miops augmenta el risc de desenvolupament de la miopia. Passar menor temps a l'aire lliure és un dels factors ambientals que pot tenir relació amb l'aparició de la miopia. I alguns factors visuals que poden influir en el desenvolupament de la miopia són presentar un desenfocament hipermetròpic a la retina perifèrica (13-15), tenir una refracció de +0,75 o menor a l'edat de 6-7 anys, presentar una endofòria de prop de 2 o més diòptries, 1 LAG acomodatiu alt i reduïda resposta acomodativa amb un AC / A ràtio alt (16).
Diversos meta-anàlisis han mostrat que es pot reduir la progressió de la miopia mitjançant diverses intervencions en comparació amb l'ús d'ulleres o lents de contacte monofocals o placebo. Els tractaments més eficaços són l'atropina al 0,01% i pirenzepina (eficàcia entre el 60% i el 77% d'acord a diversos estudis) (17-19), seguit de l'ortoqueratologia (OK) (eficàcia entre 37% i el 56%) (20-23), les lents de contacte multifocals o de desenfocament perifèric (eficàcia entre el 25% i el 79%)
(24-32) i en últim lloc les ulleres multifocals i/o bifocals (eficàcia mitjana del 19%) (33-35).

Nombrosos estudis sobre OK mostren que és un mètode eficaç en el control de la miopia en nens 20-23. El mecanisme pel qual l'OK pot influir en la progressió de la miopia, és complex i segueix actualment en debat. Si acceptem la teoria que el desenfocament hipermetròpic perifèric dels pacients miops és el que desencadena el creixement del globus ocular, la compensació o correcció d'aquest desenfocament hipermetròpic mitjançant les lents d'ortoqueratologia podria frenar l'elongació ocular, ja que les lents d'OK redistribueixen el teixit epitelial corneal del centre a la perifèria 10, aplanant la còrnia central mentre que la còrnia mitjana perifèrica roman més corba, creant una miopia relativa perifèrica que redueix el desenfocament hipermetròpic (36).
En un recent estudi presentat a Global Specialtly Lens Symposium, el gener del 2018 a Las Vegas (Nevada, Estats Units), es va arribar a la conclusió que el tractament amb OK ser eficaç per frenar la progressió de la miopia durant un període de 10 anys i va demostrar un perfil de seguretat clínicament acceptable entre els pacients d'entre 8 i 16 anys. El tractament de l'OK a llarg termini és prometedor per controlar la progressió de la miopia en escolars (37).
Hi ha diferents laboratoris que comercialitzen lents de contacte de geometria inversa amb diversos dissenys de paràmetres. Aquest cas va ser adaptat amb la LC Sefree que comercialitza Conóptica seguint les pautes indicades pel laboratori per a l'adaptació de la lent.

      

Figura1. Paràmetres de la lente SeFree. Formación Continuada 2013-2014. Ortok mediante Sefree

Les característiques d'aquesta lent són:

 • Doble geometria inversa
 • Feta a mida per a cada cas
 • Zona òptica asfèrica
 • Zona d'alineament asfèrica
 • Material alt DK: 141 unitats
 • Identificació per color  

Un cop signat el consentiment informat sobre el tractament d'ortoqueratologia Sefree en el qual s'exposen els avantatges, inconvenients, riscos, funcionament del tractament, planificació de les cites, manteniment, substitució i manipulació, així com honoraris professionals i cost del tractament es realitza la primera visita.

Història clínica

A.D. de 10 anys acudeix a consulta per a control de miopia mitjançant ortoqueratologia perquè li ha augmentat la miopia en les últimes revisions.

Història ocular: Va ser diagnosticat de miopia fa 1 any i li van prescriure ulleres.
Estat de salut general: no presenta cap malaltia, no pren cap medicament, ni té al·lèrgies conegudes, no hi ha antecedents familiars metges a destacar.
Antecedents familiars oculars: Pare miop magne operat amb cirurgia refractiva. Mare miop usuària de lents de contacte hidrofíliques mensuals.
Factors ambientals: Passa de 2 hores en exteriors i realitzant tasques en visió propera al voltant de 3 hores diàries.
A causa de la gran motivació dels pares i del pacient iniciar un estudi preliminar.

   

   Figura 2. Fluorograma OD                                                                 Figura 3. Fluorograma OI

Un cop seleccionada la lent de prova, vam valorar la seva adaptació després de 45 minutos d'ús. Observem moviment acceptable de les lents que permetrà una bona transició interna de llàgrima sota de la zona òptica de la lent. La zona d'adaptació perifèrica és paral·lela al perfil corneal. Hi ha un lleuger descentrament superior a causa de la pressió de la parpella. (Veure figures 2 i 3).
Donem les indicacions de manipulació als pares de A.D. que són els que li posaran les lents, ja que són usuaris de lents de contacte i han decidit ser ells els encarregats de la manipulación. Avanç d'inserir la lent es renten les mans i posen dues gotes de solució humectant TheraTears a l'interior de la lent. Inserten la lent amb el cap mirant cap avall per evitar que quedin atrapades bombolles entre la lent i la còrnia. En despertar-al matí el pacient també ha de posar-se dues gotes de llàgrima per treure les lents i netejar-les diàriament amb sabó ConcareLipoclean. Ha de guardar-les en solució única MenicarePure d'Menicon i un cop a la setmana realitzar neteja enzimáticacon Progent de Menicon.

En totes les revisions dutes a terme s'avalua:
a) AV sense LC, sobre-refracció
b) Biomicroscopia: Amb la LC posada: moviment, centrat, fluorograma (zona central, intermèdia, aixecament de vora), avaluació de l'existència o no de tinció corneal.
c) Patró Topogràfic
d) AV amb LC i sobre- refracció
e) Revisió de manipulació i normes de manteniment de les LC

A continuació, es mostren els resultats d'algunes de les revisions:

Al cap de 6 mesos vam canviar la LC de l'OD. Aplanem R1 disminuint sagita perquè l'efecte sigui més gran, ja que, tot i que l'AV és la mateixa en els dos ulls A.D. es queixa de pitjor visió amb aquest ull i el fluorograma, perfil lacrimal també ens ho permetia. Hem d'ajustar també la resta dels paràmetres, seguint les indicacions del laboratori i la nova lent: R0 8,35 // R1 7,10 // R2 7,90 // D0 6,50 // D1 7,80 // Dt10,80 // ASP 6 Rb 12,25 / 0,60.

Figura 4. Topografies corneals realitzades als 6 mesos de l' adaptació 

        

Figura 5. Topografia de diferencies de OD i OI entre la preadaptació i els 10 mesos de tractament. La topografia mostra un patró en formació d'ull de bou amb bon centrat.

En l'actualitat el pacient continua fent servir les lents d'OK aconseguint una bona AV durant tot el dia i sense presentar complicacions.


Discussió
Encara que l'OK és una tècnica que va començar en els anys 60 amb l'aparició de les lents de contacte de polimetilmetacrilat, des de llavors l'ús de dissenys de geometria inversa (GI), nous materials amb gran permeabilitat al gas i instruments segurs i precisos que mesuren la topografia corneal han fet el seu ús sigui un procediment efectiu i altament predictible per a la reducció de la miopía (38,39).
Com vam comentar prèviament, nombres estudis han mostrat que l'OK és un tractament eficaç en el control de la progressió de la miopia en nens. Hyraoka et al (40), en un dels estudis amb més temps de seguiment, van mostrar que després de 10 anys de seguiment, l'OK és un tractament eficaç en la disminució de la progressió de la miopia en nens entre 8 i 16 anys. A més, la incidència de complicacions corneals com infiltrats corneals i queratitis es van resoldre deixant de portar les lents de contacte durant un curt període de temps (d'uns pocs dies a dues setmanes), i / o aplicació de gotes als ulls (antibiòtics, antiinflamatoris, hialuronat sòdic, llàgrima artificial i esteroides).
Un altre aspecte a tenir en compte i que és també una consulta comuna per part dels pares és a quina edat podrien els seus fills deixar d'usar OK i què els succeiria quan deixessin d'usar-les. Podria existir un efecte rebot després d'abandonar el tractament?
En aquest sentit Cho et al.(41) van portar a terme un estudi en el qual van investigar els efectes en el LAX després de deixar d'usar les lents d'OK durant un període de 7 mesos i reprendre el seu ús en nens xinesos entre 10 i 14 anys d'edat. Els seus resultats mostren que hi va haver un major augment del LAX en els nens que van deixar d'usar OK en comparació amb els que van seguir el tractament d'OK o en comparació amb el grup control (usuaris d'ulleres monofocals), però una vegada que van reprendre l'ús d'OK es va tornar a controlar l'augment del LAX.
Com optometristes hem de conèixer i estar al dia sobre els mètodes de control de la progressió de la miopia. Està a les nostres mans informar a tots els nostres pacients nens miops i les seves famílies sobre les diverses opcions de tractament per intentar controlar la seva progressió.

Bibliografia

 1. Sherwin JC, Reacher MH, Keogh RH, Khawaja AP, Mackey DA, Foster PJ. The association between time spent outdoors and myopia in children and adolescents: a systematic review and meta-analysis. Ophthalmology 2012;119(10):2141-51.
 2. Pan C, Ramamurthy D, Saw S. Worldwide prevalence and risk factors for myopia. Ophthalmic PhysiolOpt, 2012;32(1):3-16.
 3. Brien A.Holden, Timothy R.Fricke, David A. Wilson, Monica Jong, Kovin S. Naidoo, Padmaja Sankaridurg, Tien Y. Wong, Thomas J. Naduvilath, Serge Resnikoff. Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050.j.ophtha.2016;(01.006):1036-1042
 4. Intervenciones para ralentizar la progresión de miopía en niños. Resultado de meta-análisis. Gaceta de Optometría y Óptica Oftálmica. ISSN 2173-9366, Nº. 514, 2016, págs. 68-74
 5. Hyman L, Gwiazda J, Hussein M, et al. Relationship of age, sex, and ethnicity with myopia progression and axial elongation in the correction of myopia evaluation trial. Arch Ophthalmol.2005;123:977-9787.
 6. Cho P,Cheung SW. Protective Role of Orthokeratology in Reducing Risk of Rapid Axial Elongation: A Reanalysis of Data From de ROMIO and TO-SEE Studies.InvestOpththalmol Vis Sci.2017;58:1411-1416
 7. Saw SM, Nieto FJ, Katz J, Schein OD, Levy B &Chew SJ. Factors related to the progression of myopia in Singaporean children. Optom Vis Sci 2000;77: 549-554
 8. Thorn F, Gwiazda J, Held R. Myopia progression is specified by a double exponential growth function. Optom Vis Sci. 2005;82(4): 286-297
 9. Villa Collar C, González-MéijomeJM,. Miopía: Prevalencia, factores de riesgo y control de su progresión con Lentes de Contacto. Ortoqueratologia Nocturna.1.Madrid:ICM;2007.195-219
 10. Saw S, Gazzard G, Shih-Yen E, Chua W. Myopia and associated pathological complications. Ophthalmic Physiol Opt. 2005; 25(5):381-391.
 11. Amanda N.French, Ian G. Morgan, Pau Mitchel, Kathryn A.Rose. Risk Factors for incident Myopia in Australian Schoolchildren.Ophthalmology.2013;120:2100-2108
 12. O’Donoghe L, Kapetanankis VV, McClelland.JF, Logan NS, Owen CG, Saunders KJ, Rudnicka AR. Risk Factors for Childhood Myopia: Finding From the NICER Study.InvestOphthalmol Vis Sci.2015;56(3):1524-30
 13. Kang P, Gifford P, McNamara P, Wu J, Yeo S, Vong B, et al. Peripheral refraction in different ethnicities. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2010;51(11):6059-6065.
 14. Schmid GF. Association between retinal steepness and central myopic shift in children. Optom Vis Sci. 2011;88(6):684-690.
 15. Mutti DO, Hayes JR, Mitchell GL, Jones LA, Moeschberger ML, Cotter SA, et al. Refractive error, axial length, and relative peripheral refractive error before and after the onset of myopia. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2007;48(6):2510-2519.
 16. Best practice myopia management. Seattle: Kate Gifford; 2013. www.kategifford.com/au. Clinical Myopia Profile.
 17. Chia A, Chua W, Cheung Y, et al (2012) Atropine for the treatment of childhood myopia: safety and efficacy of 0.5%, 0.1%, and 0.01% doses (Atropine for The Treatment of Myopia 2). Ophthalmol 119:347-354. doi:10.1016/j.ophtha.2011.07.031
 18. Fang P, Chung M, Yu H, Wu P (2010) Prevention of myopia onset with 0.025% atropine in premyopic children. J OculPharmacolTher 26:341-245.
 19. Siatkowski RM, Cotter S, Miller JM, Scher CA, Crockett RS, Novack GD (2004) Safety and efficacy of 2% pirenzepine ophthalmic gel in children with myopia: a 1-year, multicenter, double-masked, placebo-controlled parallel study. Arch Ophthalmol 122:1667-1674.
 20. Wen D, Huang J, Chen H, et al (2015) Efficacy and acceptability of orthokeratology for slowing myopic progression in children: systematic review and meta- analysis. J Ophthalmol 2015:360806. doi:10.1155/2015/360806
 21. Si J, Tang K, Bi H, Guo D, Guo J, Wang X (2005) Orthokeratology for myopia control: a meta-analysis. Optom Vis Sci 92:252-257. doi:10.1097/OPX.0000000000000505
 22. Sun Y, Xu F, Zhang T et al (2015). Orthokeratology to control myopia progression: a meta-analysis. Plos One,10(4). doi:10.1371/journal.pone.0124535
 23. Li S, Kang M, Wu S, et al (2015) Efficacy, safety and acceptability of orthokeratology on slowing axial elongation in myopic children by meta-analysis. Current Eye Research 41(5), 600-608. doi:10.3109/02713683.2015.1050743
 24. Ruiz-Pomeda A, Perez-Sanchez B, Valls I, Prieto-Garrido FL, Gutierrez-Ortega R, Villa-Collar C. MiSight Assessment Study Spain (MASS). A 2-year randomized clinical trial. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2018; 256(5), 1011-1021
 25. Aller TA, Liu M, Wildsoet CF (2016) Myopia control with bifocal contact lenses: A randomized clinical trial. Optom Vis Sci 93:344-352. doi:10.1097/OPX.0000000000000808
 26. Anstice NS, Phillips JR (2011) Effect of dual-focus soft contact lens wear on axial myopia progression in children. Ophthalmol 118:1152-1161. doi:10.1016/j.ophtha.2010.10.035
 27. Lam CSY, Tang WC, Tse DY, Tang YY, To CH (2014) Defocus incorporated soft contact (DISC) lens slows myopia progression in Hong Kong Chinese schoolchildren: a 2-year randomized clinical trial. Br J Ophthalmol 98:40-45. doi:10.1136/bjophthalmol-2013-303914
 28. Chamberlain P. (2017) 3-year effectiveness of a dual-focus 1 day soft contact lens for myopia control. Paper presented at British Contact Lens Association 40th Clinical Conference. Liverpool, UK. June 10 2017.
 29. Walline JJ, Greiner KL, McVey ME, Jones-Jordan LA (2013) Multifocal contact lens myopia control. Optom Vis Sci 90:1207-1214. doi:10.1097/OPX.0000000000000036
 30. Sankaridurg P, Holden B, Smith E, et al (2011) Decrease in rate of myopia progression with a contact lens designed to reduce relative peripheral hyperopia: one-year results. Invest Ophthalmol Vis Sci 52:9362-9367. doi:10.1167/iovs.11-7260
 31. Fujikado T, Ninomiya S, Kobayashi T, Suzaki A, Nakada M, Nishida K (2014) Effect of low-addition soft contact lenses with decentered optical design on myopia progression in children: a pilot study. Clin Ophthalmol 8:1947-1956. doi:10.2147/OPTH.S66884
 32. Pauné J, Morales H, Armengol J, Quevedo L, Faria-Ribeiro M, González-Méijome JM (2015) Myopia control with a novel peripheral gradient soft lens and orthokeratology: a 2-year clinical trial. Biomed Res Int 2015507572. doi:10.1155/2015/507572
 33. Huang J, Wen D, Wang Q, et al (2016) Efficacy comparison of 16 interventions for myopia control in children: a network meta-analysis. Ophthalmol 123:697-708. doi:10.1016/j.ophtha.2015.11.010
 34. Santodomingo-Rubido J, Villa-Collar C (2016) Optical treatments to reduce the progression of myopia. In: González-Méijome JM, Villa-Collar C. Eye surface and contact lenses. 1st ed. Madrid: Foundation for Visual Health, Optometry Development, and Audiology Development.; pp 542-567.
 35. CHENG, D., WOO, G. C., DROBE, B. & SCHMID, K. L. 2014. Effect of bifocal and prismatic bifocal spectacles on myopia progression in children: three-year results of a randomized clinical trial. JAMA Ophthalmol, 132, 258-64
 36. Queirós A, González-MéijomeJM, Jorge J, Villa-Collar C, Gutiérrez A,R Peripheral refraction in myopic patients after orthokeratology. Optom Vis Sci. 2010 ;87(5):323-329.
 37. SantodomingoRubido J., Villa-Collar C., Gilmartin B., Gutiérrez Ortega R. Factors Preventing Myopia Progression with Orthokeratology Correction. Optom Vis Sci. 2013; Vol. 90: 1225-1236.
 38. Swarbrick HA. Orthokeratology review and update. Clin Exp Optom. 2006 ;89(3):124-143.
 39. Walline JJ, Jones LA, Sinnott LT. Corneal reshaping and myopia progression. Br J Ophthalmol. 2009;93(9):1181-1185.
 40. Hyraoka T, Sekine Y, Okamoto F, MihashiT.Safety and efficacy following 10-years of overnight orthokeratology for myopia control.OphthalmicPhYsiolOpt 2018; 38:281-289.
 41. Cho P &Cheung SW. Discontinuation of orthokeratoloy on eyeball elongation (DOOE). Cont Lens Anterior Eye 2017; 40:82-87.

 

Cas Clínic presentat al curs d'Expert en Optomètria Pediàtrica i Teràpia Visual 
Universidad Europea de Madrid

Rocío Villena. DOO, Master en  Optometría y Ciencias de la Visión UPC.
Experta en Optomètria Pediàtrica
Membre de l'ACOTV

Alicia Ruiz Pomeda. DOO, Msc, PhD Ciencias de la Visión.
Directora Curso de Experto en Optometría pediátrica y terapia visual. Universidad Europea de Madrid

Document en PDFpdf Caso Clínico Col.3707

 Comparteix aquesta informació a les teves Xarxes Socials  

 

 

 

 

 

 

 

Llegir 2189 vegades Darrera modificació el Dijous, 04 Octubre 2018 08:58

Deixa un comentari

Asegura't que has escrit tota la informació requerida, indicada amb un asterisc (*). No es permet el codi HTML.