Associació Catalana d’Optometria i Teràpia Visual

Símptomes

En aquest article presentem un quadre sobre els símptomes, les causes dels mateixos i el tractament recomanat

 

Símptomes i signes que podem observar

Causes dels tipus de disfuncions visuals Tractament que es recomana
per al tipus de disfunció
 • Visió borrosa de lluny o de prop
 • Fatiga visual
 • Mal de cap
 • Picor i coïssor d'ulls
 • Error refractiu
 • Acomodació
 • Correcció òptica (ulleres-lents de contacte-cirurgia)
 • Teràpia acomodativa
 • Adaptació lenta en canviar el pla de mirada lluny-a prop
 • Error de còpia de lluny-a prop
 • Acomodació
 • Teràpia acomodativa
 • Evitar treballs prolongats de prop
 • Gir d'un ull
 • Tapar-se un ull en llegir o escriure
 • Adoptar posicions incorrectes del cap
 • Visió binocular
 • Teràpia binocular
 • Perdre's en canviar de línia en llegir
 • Saltar-se lletres o paraules
 • Velocitat lectora lenta
 • Mala comprensió lectora
 • Motricitat ocular
 • Visió binocular
 • Teràpia oculomotora
 • Teràpia binocular
 • Falta de coordinació i equilibri
 • Raonaments lògics erronis
 • Inversions de lletres i números
 • Canviar l'ordre de lletres o paraules
 • Errors de direccionalitat dreta-esquerra
 • Percepció
 • Lateralitat
 • Teràpia perceptual
 • Teràpia de direccionalitat
 • Mala cal·ligrafia
 • Falta de coordinació i equilibri
 • Integració motora-visual
 
 • Teràpia motora-visual
 • Errors en la integració i la capacitat d'associació imatge-so
 • Dificultat en activitats rítmiques
 • Integració auditiva-visual
 
 • Teràpia auditiva-visual