Associació Catalana d’Optometria i Teràpia Visual

Problemes acomodatius

Insuficiència acomodativa

Dificultat per enfocar a distàncies properes, per la qual cosa l'enfocament es col•loca per darrere del plànol de mirada.

Excés acomodatiu

Tendència a enfocar en excés, per la qual cosa l'enfocament es col•loca per davant del plànol de mirada.

Inflexibilitat acomodativa

Dificultat per canviar l'enfocament amb eficàcia i rapidesa a diferents distàncies.