Associació Catalana d’Optometria i Teràpia Visual

Ergonomia i higiene visual

“La higiene es defineix com la part de la medicina que té com a objectiu la conservació de la salut i la prevenció de malalties”. Per això, la higiene visual consisteix en un conjunt de normes, fàcils de seguir, destinades a controlar els factors que poden provocar un efecte nociu sobre la visió.

Les normes d’higiene visual ajuden a millorar els problemes visuals i, tot i que no els resolen totalment, sí que contribueixen a tenir un millor rendiment i una menor fatiga visual.

Qué s’entén per ergonomia?

Continuar llegint

Habilitats visuals

Abans de desenvolupar aquest apartat és important que diferenciem entre dos conceptes.

-Vista: capacitat dels ulls de veure–hi nítid a 6 m.

-Visió: és la interrelació entre els ulls i el cervell.

La visió ens permet comprendre allò que veiem. La visió s’aprèn. Un sistema visual ha de tenir diferents habilitats desenvolupades per ser eficaç. Aquestes habilitats es van desenvolupant des del naixement. Es poden classificar en tres apartats:

Continuar llegint

Tractaments

La visió és un conjunt d’habilitats per identificar, interpretar i comprendre allò que veiem. Els ulls necessiten més de 17 funcions diferents per poder llegir de forma eficaç i utilitzem més de 35 àrees cerebrals involucrades de forma parcial o total en el procediment de la visió.

El desenvolupament d’aquestes habilitats visuals és progressiu des del naixement. Una bona part es poden avaluar mitjançant un examen visual específic per detectar problemes o símptomes, com per exemple:

Continuar llegint

La visió

La visió és la capacitat que té el nostre cervell per entendre allò que els ulls veuen.

Dels cincs sentits, la visió és per defecte la principal entrada d’informació al cervell. El fet que hi hagi alteracions a la via visual condiciona diferents aspectes de la conducta de la persona. El gust, l’olfacte, la postura, les habilitats manuals i l’oïda canvien en funció de la visió.

En l’àrea socio personal, la visió hi té un gran paper. Segons el gestos podem interpretar d’una manera o altra una conversa. Mirem la cara de l’interlocutor per entendre millor el que ens diu, ja que la lectura dels llavis arriba abans al nostre còrtex visual que les ones sonores a l’àrea auditiva.

Continuar llegint