Equip Directiu de la ACOTV

PRESIDENTA
Paula Pintor Chavarria
Optometrista Col. núm. 13664

VICEPRESIDENTA
Patricia Motlló Caelles
Optometrista Col. núm.9669

SECRETARI
Marc Argilés Sans
Optometrista Col. núm. 20001

TRESORERA
Olga Balbuena Fernández
Optometrista Col. núm. 10475

GESTIÓ D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
Àngels Moreno Alarcón
 

Delegacions i Vocalies

Delegada ACOTV-GIRONA
Ana García Solés
Optometrista Col. núm. 14079

Delegada ACOTV-LLEIDA
Núria Baldrich Roure
Optometrista Col. núm. 17745

Delegada ACOTV-TARRAGONA
Helena Vidal Llop
Optometrista Col. núm. 16416

Delegada ACOTV-BCN
Yolanda Vierbücher López
Optometrista Col. núm. 16337

Vocal ACOTV-BCN
Montse Ruíz Ruíz
Optometrista Col. núm. 17729